8 Ağustos 2010 Pazar

Şengül Cemil (Celal Efendi) Mescidi, Kütahya

Şengül Cemil (Celal Efendi) Mescidi, Kütahya'da Börekçiler Mahallesi’nde bugün üzeri kapatılmış olan eski derenin kenarında yer almaktadır.
Cami, XVI. yüzyılda yanındaki çeşme ile birlikte yaptırılmıştır. 
Osmanzade Ahmet Paşa zamanında, XVII.yüzyılın sonlarında yanına bir de sıbyan mektebi eklenmiştir. Günümüze gelemeyen sıbyan mektebinin bugünkü sundurmanın bulunduğu yerde olduğu bilinmektedir. Kitabesi bulunmamaktadır. 
Çeşmenin iki yanına yerleştirilmiş kitabelerin yapı ile ilgisi olmayıp büyük bir ihtimalle buraya başka bir yerden getirilmiştir. 
Tarihlendirilmesi konusunda arşiv kayıtlarından yararlanılmıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde tutulmuş evkaf defterinde 1571 tarihli giderler listesinde ismi geçmektedir. 
Küçük bir avlu içerisindeki caminin doğusunda çeşmesi vardır.
Cami kesme taştan yapılmış, kare planlı ve tek kubbelidir. 

Caminin doğusundaki, çatılı küçük bir sundurma son cemaat yeri konumundadır. 
Bunun kuzeyinde küçük bir oda ile minare kaidesi bulunmaktadır. 
Günümüzde evler arasında sıkışıp kalmış olan caminin kubbesinin üzerinde piramidal bir çatı oturtulmuştur.
Mihrap yedi sıralı mukarnaslı niş durumundadır. 

Ağaç minber geç devir özellikleri göstermesine rağmen başarılı bir geç devir uygulamasıdır. 
Cami içerisindeki bir kapıdan çıkılan, taş kaide üzerindeki minarenin pabuç kısmı şişkin ve halat silmelidir. 
Bu yönden de halk arasında karpuz minare olarak isimlendirilmiştir. 
Gövde kesme taştan ve tek şerefelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder