11 Eylül 2011 Pazar

İstanbul’da Barok Üslubuyla İnşa Edilmiş İlk Cami

 Nuruosmaniye Camii, Fatih, İstanbul
Nuruosmaniye Camii, İstanbul’da inşa edilmiş ilk barok özellikli camidir.
Çemberlitaş semtinde, Kapalıçarşı girişinde yer alır.
1748-1755 yıllarında inşa edilmiştir.
Batılılaşma eğilimlerinin mimaride ortaya çıkmaya başladığı bir devirde ortaya çıkan camii ve külliyesi, Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası sayılmaktadır.

Camiinin yer aldığı alanda daha önce Osmanlı şeyhülislamlarından Hoca Sadettin Efendi’nin eşi Fatma Hatun’un mescidi bulunmaktaydı.
Fatma Hatun Mescidi yıkılmaya yüz tutunca I. Mahmut’un emri ile yerine camii inşaatı başladı; Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa (Mimar Simeon) tarafından gerçekleştirilen inşaat; I. Mahmut’un ölümünden sonra üç yıllık saltanat süren kardeşi III. Osman zamanında “Nur-u Osmani” (Osmanlı’nın Nuru) adıyla tamamlandı.
Adını, padişah III. Osman’dan ve caminin içindeki ışıktan aldığı söylenir.
Cami ile birlikte medrese, imarethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebilden oluşan bir külliye inşa edilmiştir.
Çevresindeki birkaç dükkan da külliyeye dahildir.
Barok sanatının etkisi kütüphane, türbe, çeşme ve sebilde de görülmektedir.

NURUOSMANİYE CAMİİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLERHiç yorum yok:

Yorum Gönder