11 Eylül 2011 Pazar

Nuruosmaniye Camii'nin Tarihçesi

1890 Yılında Çekilmiş Nuruosmaniye Camii'nin Fotoğrafı
Osmanlı ve Nuruosman adlarıyla da bilinen Nuruosmaniye Camii, kendi adıyla anılan semttedir.
Bu caminin yerinde daha önce Hasan Can-Zade Şeyhülislam Hoca Saadedin Efendi’nin zevcesi Fatıma Hatun’un mescidi bulunuyordu.
Daha sonra Sultan I.Mahmud aynı yerde bugünkü Nuruosmaniye Camii’ni yaptırmaya başlamıştır.
Fakat H.1161 (M.1748) yılında yapımına başlanan bu cami, Sultan I.Murad’ın ölümüyle, kardeşi III. Osman tarafından H.1169 (M.1755) yılında tamamlanmıştır.
Adına da Nuruosmaniye denilmiştir.
Camin mimarı Mustafa Ağa’dır.
1890 Yılında Çekilmiş Nuruosmaniye Camii'nin Fotoğrafı
Nuruosmaniye Camii, iki kapılı geniş bir dış avlu ile çevrilidir. Medrese, imaret, kitabhane, muvakkit odası, sebil, çeşme gibi müştemilatı ile çevresinde dükkanları ve hanı vardır.
Caminin türbesinde, bani sultanların validesi Şehsuvar Sultan ve bazı şehzadeler yatmaktadır. Caminin yapımına Hattat Rasim Efendi tarafından su tarih düşürülmüştür:

‘Hümayan ola bu nev-cami-i Sultan Osman’ın’

Orta kapının dışındaki Ayet-i Kerimede Hattat Rasim Efendi tarafından yazılmıştır. İki yan kapının içindeki Ayet-i Kerime hattı ise Fahrettin Yahya’nındır. Bugün Kur’an öğretiminde kullanılan medresenin tarihi Hakim Efendi tarafından söylenmiştir:

‘Düşdi bir tarih Hakim’den dua Medhal-i ilm ola Bab-ı Medrese -1129’

Hakim Efendi aynı zamanda imaret içinde şu tarihi söylemiştir:

‘Yazılsun gelin Hakim’den bu tarih Ola a’la imaret-i Bab-ı erzak,1129’

Dıştaki ayet-i kerimeler Yedi Kuleli-Zade Seyyid Abdülhalim tarafından yazılmıştır.
Celi hatlar ise Bursa’lı müzehhib Ali Ağa ile Katib-Zade Mehmet Refi Efendi’nin eserleridir.

NURUOSMANİYE CAMİİ İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder