31 Mart 2012 Cumartesi

Divan-ı Ali Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Divan-ı Ali Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Duvarları kargir ve çatısı ahşaptır. Avlu kapısının üstünde bulunan kitabesinde belirtildiği üzere, bir yangında yanmış ve Bedestan'dan Hacı Ali adında bir zat tarafından H. 1285 (M. 1868) yılında yeniden ihya edilmiştir. Bu kitabe şöyledir. Bu Divanî Ali Bey Camii mamur iken evvel
Muahhar yandı asâr-ı imarına-bedid oldu Bedestanî Hacı Ali olup bani-i sanisi Bunu imara şimdi sarf ve ikdamı mezid oldu Senih-i inşasına terkim olundu tam bir tarih Yapıldı serteser bu mabed-i âli cedîd oldu. 1285 Avlu, mihraba göre camiin arka kısmındadır. Avlu duvarının dışında bir kuyusu vardır. Avlu kapısından içeri girildiğinde hemen karşıda tuvalet ve şadırvan bulunuyor. Camiye aliminyum doğramadan yapılmış küçük bir antreden giriliyor, Son cemaat yerinin üstü kadınlar mahfili. Buraya sol taraftaki bir merdivenden çıkılır. Tek şerefli minare camiin sağ arka yanındadır.

Camiin içinde hiçbir mimarî özellik yoktur. Son zamanlarda peyderpey yapılan tamiratlarla tamamen betonarme ve modern bir yapı kimliği kazanmıştır. Mihrab ve minber mermerdendir. Aynı zamanda camiin mihrab duvarı ile sağ ve sol duvarlar yerden 80 cm. yükseklikte mermerlerle kaplanmıştır ki, bu mermerler camiye çok soğuk bir görünüm vermektedir. Duvarlar içten kazınarak betonla sıvanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder