21 Mart 2012 Çarşamba

Dibekli Eminbey Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Dibekli Eminbey Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Cami, beton bir avlu içinde ve dört duvar üzerine kiremitli çatı ile örtülmüş kare plânlı kargir bir yapıdır. Avlunun içindeki on basamaklı bir merdivenle camekânlı bir giriş kısmına çıkılır. Bu küçük yer aynı zamanda camiin son cemaat yeridir. Mihraba göre camiin sağ yanında bulunan bu kısımdan, asıl ibadet kısmına girilince, tam karşıda müezzin maksuresi bulunur. Maksurenin yanından bir merdivenle kadınlar mahfeline çıkılır. Merdivenin yanında da küçük bir imam odası vardır. Bina tamamen yeniden yapılmıştır. Sultan Hamid Devri üslûbunu gösterir. Yerden tavana yaklaşan uzun pencereler bunun bariz vasıflarındandır. Camiin bu ikinci yapımı, 19. yüzyıl devlet adamlarından Mehmed Esad Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu zatın ölüm tarihi H. 1262'dir. Daha sonra 1952 yılında esaslı bir tamir görmüş ve birçok özellikleri kaybolmuştur.
Cami içten 8.77m. genişlikle ve 12.80 m. derinliktedir. Duvarın kalınlığı ise 93 cm. dir. Sağ duvarda 3, mihrab duvarında altlı-Ustlü ikişerden dört, sol duvarda yine altlı-üstlü üçerden 6 ve kadınlar mahfelinde de 3 olmak üzere 16 pencere ile aydınlanmaktadır. Camiin minberini III, Sultan Ahmet'in baş kadını Emetullah kadın koydurmuştur. Tek şerefeli minare yenidir. Sol duvarla mihrab duvarı önünde mescidin haziresi vardır. Asıl banisinin kabri bugün ortada yoktur. Belki de daha önceki bakımsızlık döneminde mezar taşları yıkılmış ve toprak altında kalmıştır. İkinci bani Mehmed Esad Efendi'nin aile makberesi ise hazirenin mihrab önünde bulunan kısmındadır. Hazire içinde bir kuyu vardır.

BEZZAZ-I CEDİD CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

ABDÜSSELAM CAMİİ, BEYOĞLU


AHMET ÇAVUŞ CAMİİ

·

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

· 


· 
· · 


BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH

BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLER


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ  

NURUOSMANİYE CAMİİ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder