27 Ocak 2023 Cuma

Erkilet Kasabası Erzâde Mescidi, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Kasabası Erzâde Mescidi, Kocasinan, Kayseri
Erkilet Kasabası Erzade Mescidi, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Kasabası Yukarı Mahalle'de yer almaktadır.
Tarihi eserin kitabesi yoktur. 
Muhtemelen 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir.
Tek mekanlı bir mahalle mescididir. 
Camiye batı cephenin kuzeyine kaydırılmış kapıdan girilmektedir.
Caminin üst örtüsü, iki ahşap sütuna oturan yastıklara doğu batı doğrultuda atılmış ahşap kirişin üzerine yerleştirilen kirişlerle kapatılmıştır. 
Üst örtü dıştan düz toprak damdır. 
Harabe Haldeki Caminin Mihrabı
Güney cephe ortasında bulunan mihrap yarım daire niş şeklinde düzenlenmiş olup, mihrapta rumi ve
palmetten oluşan birim kompozisyonun mavi boyaya batırılmış kalıpla basılarak elde edilmiş bir tezyinat (süsleme) programı vardır. 
Aynı süslemeyi kadınlar mahfilinin korkuluklarında da görmek mümkündür. 
Mescidin doğu ve batı duvarlarında aşağıya doğru genişleyen birer pencere açıklığı varken, güney  cephede iki pencere bulunmaktadır. 
Mescidin tabanı da ahşap döşemedir. 
Kuzey duvarı tamamıyla kadınlar mahfili olarak düzenlenmiş olup, mahfilin önünde ahşap bir paravan yer almaktadır. 

Caminin İçinden Bir Görünüm
Mescidin orijinalinde köşk minaresinin olup olmadığı bilinmemektedir. 
Ancak günümüzde sonradan demirden yapılmış bir minare yer almaktadır.
Mescidin mihrabındaki kalıp basılarak oluşturulmuş bezeme dışında süslemesi yoktur.
Caminin beden duvarlarının köşelerinde düzgün kesme taş, diğer bölümlerinde kaba yonu moloz taş, taşıyıcı ve üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Arabıdın Mescidiyle olan benzerliği dikkate alınarak eserin 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olabileceği tahmin edilmektedir.
Mescid, günümüzde harap haldedir ve ibadete kapalıdır.

        Kaynak:

  • Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.266, 267, 268.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder