1 Ocak 2023 Pazar

Hacı Veyiszade Camii İle İlgili Bilgiler, Selçuklu, Konya

Hacı Veyiszade Camii, Konya
Hacı Veyiszade Camii, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin karşısıdadır. 
Caminin bitişiğinde Konya İl Müftülüğü vardır.
Üçer şerefeli İki minaresi vardır. 
Cami üç katlıdır. 
Namaz ikinci ve üçüncü katlarda kılınır. 
Cuma günleri birinci katta da kılınıyor.Hacıveyiszade Cami ve Külliyesinin bulunduğu yer, Konya için önerilen yeni kent merkezinin bir parçasıdır ve oluşturulmaya çalışılan yeni yerleşimin merkez donatı elemanı olarak ortaya çıkmıştır.
Burada Hacıveyiszade Camii'ni, yeni oluşturulmak istenen merkezin ‘Cuma Camii’ olarak değerlendirmek gerekir. 
Toplumsal yapı, kültür, teknoloji ve ekonomi ile yakın ilişkisi olan mimarlık eyleminin, dini sahadaki durumu, çalışma kapsamında ‘Hacıveyiszade Cami ve Külliyesi’ ölçeğinde değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
Hacı Veyiszade Camii, Konya
Hacı Veyiszâde Camii'nin Kitâbeleri

Nuri Baş, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Hacı Veyiszâde Camii'nin kitabelerinde neler yazdığını anlatıyor:

Böyle bir şeyi ilk defa yazıyorum. 
Tekniğini de bilemediğimiz için bir hayli uğraştık ama... 
Artık acizâne şöyle bir dörtlük yazmış olduk. 
Daha doğrusu iki kıta...
Biri Hacı Veyiszâde Hoca Efendi Hazretleriyle alakalı, diğeri câmiyle.

Hacı Veyiszâde Hoca Efendiyle alakalı kıta şöyle:

Gâib olmaz hak için hizmet veren bir hak eri 
Tac olur başlarda onlar varis-i peygamberî
Yâdı var milletce ma'ruf Üveyszâde Mustafa 
Candı bir alimdi bir arifdi kim dolmaz yeri

Bu kıtanın baş harfleriyle Hicri olarak câminin inşa tarihini verdik. 
En son mısrada da Hoca Efendi'nin vefât tarihini vermiş oluyoruz.

Câmiyle ilgili mısralar şunlar:

Gıbta etsin ey güzel ma'bed görenler hep sana, 
Zıll-ı memdudunda feyz alsın girenler hep sana. 
Sûr-ı İsrafil'e dek sürsün bu neş'en bîzeval, 
Bîhisab bulsun ecir hizmet verenler hep sana. 
Halk diyanet etti inşa ben dedim tarihine 
Eyle tâatlarla yardım ulvî İslâm dinine

Kitâbenin ikinci bölümünde de baş harfler ile milâdî olarak câminin inşa tarihi veriliyor:1992. 
En son mısrada da Ebced hesabıyla Hicri 1413 çıkıyor.

* Hacı Veyiszâde, Mustafa ÖZDAMAR, 1997, s.338.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder