17 Ocak 2023 Salı

Taşhan Köyü Büyük Cami, Kocasinan, Kayseri

Taşhan Köyü Büyük Cami, Kocasinan, Kayseri

Taşhan Köyü Büyük Cami, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Taşhan Köyü Orta Mahalle'de yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır.
18.yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Cami, 1950’li yıllarda genişletilmiştir.

Büyük Cami, aynı Küçük Cami gibi kayaya oyularak yapılmıştır. 
Ancak ondan farkı doğu tarafındaki önemli bir bölüm duvar olarak örülmüş ve üzeri de ahşapla örtülüymüş.
Caminin sonradan genişletilme ihtiyacı ortaya çıkınca batıya doğru kaya oyulmuştur. 
Camiye doğu duvarının kuzey ucuna kaydırılmış düz lentolu bir kapıdan girilmektedir. 
Cami yaklaşık kare ölçülerdedir. 
Büyük Cami'nin Mihrab, Minber ve Ortadaki Sütunları

Ortada iki ahşap sütun dikkati çekmektedir. 
Bu sütunun üzerinde bir ahşap kiriş yer almaktadır. 
Bu ahşap sütunlara paralel olarak batı tarafta da kayaya oyulmuş iki taş ayak görülür. 
Bu sütun ve ayakların arasında kalan tavan yüzeyinin ahşap tahtalarla kaplanmış olduğu gözlenir. 
Caminin kuzey ve batı cephesi kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir.
Minberin merdiven ve yan kanatları ahşaptan yapılmış, kürsü bölümü ise kayadan oyulmuştur. 
Güney cephe ortasındaki mihrap yarım daire niş şeklinde kayaya oyulmuştur. 
Caminin doğu duvarına açılan üç pencere ibadet mekanını aydınlatmaktadır. 

Caminin Minberi

Cami avlusunun dışında, doğu tarafta yer alan minare oldukça ilginçtir.
Yolun kenarındaki minare silindirik gövdeli ve tek şerefeli olarak yapılmıştır. 
Ancak minarenin gövdesinin ortasına açılan kapıya, cami avlusundan minare gövdesine atılmış bir sivri
kemerin üzerinden geçilerek girilmektedir. 
Kuruluş itibariyle Küçük Cami minaresine benzemekte ancak oradaki gibi köşk tipi bir minare
yapılmamıştır.
Camide herhangi bir bezeme unsuru bulunmamaktadır.
Kısmen kayaya oyulan caminin doğu duvarında ve minaresinde kesme taş, kadınlar mahfili ve iki sütunda ahşap kullanılmıştır.
Cami, bugün ibadete açık halde ve kullanılmaktadır.

        Kaynak:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.160, 161, 162.
Taşhan Köyü Büyük Cami, Kocasinan, Kayseri

Caminin Ahşap Sütunları

Caminin İçinden Bir Görünüm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder