25 Ocak 2023 Çarşamba

Namık Paşa Camii, Karatay, Konya

Namık Paşa Camii, Karatay, Konya
Namık Paşa Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi'nde, Aslanlı Kışla Caddesi'ne çıkan Dolap Pare Caddesi üzerinde, Üçler Mezarlığı ile Mevlânâ Kültür Merkezi'nin karşısında bulunmaktadır.
H.1306/M.1888 yılında Konyalı Namık Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. 
Caminin İçinden Bir Görünüm

Cami, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.11.1982 gün ve 1148 A3861 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
Caminin inşasında kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Eserin kuzey cephesindeki son cemaat mahallinden çift kanatlı giriş kapısı ile harime girilir. 
Dikdörtgen planlı harim, mihrap duvarına dik olarak iki sıra ve her sırada iki adet olmak üzere toplam dört adet kare kesitli ahşap direkle üç sahına ayrılmıştır. 
Kare kesitli ahşap direkler birbirlerine Bağdâdî Bursa kemerleriyle bağlanmıştır. 
Ana kirişler üzerine atılan enine ara kirişlerle üst örtü taşınmaktadır. 
Alttan çakma tavanlıdır. 
Bu şekilde kirişler gizlenmiştir. 
Tavan çıtakâri olarak geometrik motiflerle tezyîn edilmiştir (süslenmiştir).

Harim, batı cephesinde üç, diğer cephelerde ikişer şevli dikdörtgen formundaki pencerelerle aydınlatılmıştır. 
Mihrabı tamiratlar esnasında mermerle kaplanmıştır.

Kadınlar Mahfili (İkinci Katı), harimin kuzeyindedir ve harim giriş kapısının solundaki kuzey cephe duvarı içine yerleştirilen dar bir merdivenle çıkılmaktadır. 
İkinci katı, dördü duvar kenarlarına bitişik, dördü de bağımsız bir sıra hâlinde toplam sekiz ahşap direkle taşınmaktadır. 

Mihrap ekseninde yarım daire formunda çıkması vardır.
Son cemaat mahalli caminin kuzey cephesindedir. 
Bu bölüm sonradan ilave edilmiştir. 
Doğusunda abdest muslukları ve müştemilat bulunur.

Minare caminin kuzeybatısında ve tek şerefeli olarak inşa edilmiştir. 
Minareye giriş doğu cephesindeki basık kemerli kapıdan sağlanmıştır. 
Minarenin kaidesi kesme taşla inşa edilmiş, sonradan yüzeyi sıvanmıştır. 
Silindirik gövdeli minarelerdendir. 
Gövdede firuze renkli sırlı tuğlalarla süsleme yapılmıştır.

Caminin üst örtüsü düz toprak dam iken, yapılan tadilatlar esnasında kırma çatı şekline dönüştürülmüştür.

Cümle kapısının üzerindeki üç satırlık kitabenin okunuşu şöyledir:

1. İş bu câmi’i şerîf
2. Vükelâ-yı Fihâm-ı Devlet-i Osmâniye’den Nâmık Paşa’nın
3. İnşâ-kerdesidir. Sene 1306

Caminin Ayakkabılıkları ve Girişi

Caminin Bahçesine Giriş Kapısı Kapının Hemen Yanındaki Tarihi Çeşmesi

Caminin Giriş Kapısı Üzerindeki Kitabe

Namık Paşa Kimdir?

Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II.Abdülhamid zamanlarında valiliklerde, Seraskerliklerde bulunmuş, mareşal vezirlerdendir. 
Şeyh Alaman Yahşi Mahallesi’nde doğmuştur. 
Sultan II.Mahmut zamanında yeni askerlik teşkilatına girmiştir.
Gençliğinde Paris’e gönderilmiş, orada Fransızca ve askeri bilgiler öğrenerek yurda dönmüştür.

Namık Paşa, 1832 yılında general olmuştur.
Daha sonra, Londra’ya elçi olarak gitmiş, bir yıl kaldıktan sonra tekrar memlekete dönmüştür.
Harp Okulu’nun kuruluşunda vazife görmüştür.
Irak, Hicaz müşirliklerinde, Bağdat Valiliği görevlerinde bulunmuştur. 
Şura Reisliği, Hassa Müşirliği “Mareşallığı” yaptı. 
1860 yılında Serasker oldu. 
Bu vazifede ve Bahriye Nazırlığı’nda iki defa bulundu. 
1877 yılında açılan Ayan Meclisi’ne aza oldu. 

Zamanının vezirlerinden en yaşlısı idi. 
1892 tarihinde öldü. 
İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ndeki Karaca Ahmet Kabristanı’nda medfundur. 

Caminin Ayakkabılıkları

Namık Paşa Camii, Karatay, Konya

Kaynak: https://www.konyapedia.com/makale/3214/namik-pasa-camii

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder