15 Ağustos 2010 Pazar

İvaz Paşa Camii, Tokat

İvaz Paşa Camii, Tokat'ın İvaz Paşa Mahallesi’nde, Sulu Sokağın sonunda yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber, İvaz Paşa’nın H. 810 (1407) tarihli vakfiyesinden XV. Yüzyılın ilk yarısında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Cami moloz taştan, kare planlı küçük bir eserdir.
Değişik zamanlarda tadilattan geçirilmiş ve özelliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder