5 Ağustos 2010 Perşembe

Meydan (Rüstem Paşa) Camii, Ermenek, Karaman

Meydan (Rüstem Paşa) Camii, Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Meydan Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.
Bununla beraber mimari üslubundan 1440 yılından önce yapıldığı tahmin edilmektedir.
Caminin mimarı Emir Rüstem Paşa olup, Onun ismi ile de tanınmaktadır.

Cami h.900 (1494) yılında tadilattan geçirilmiştir.
Evliya Çelebi bu cami hakkında şunları söylemektedir: 
“Emir Camii toprakla örtülü bir camiidir.
Kıble tarafından mihrap üstünde büyük bir kubbesi ve ziyaretgah vardır.
Kıble kapısı önünde yolun üzerinde güzel minaresi vardır ki güzelliği tarif olunmaz”.

Cami mihrap duvarına paralel iki neften meydana gelmiştir.
Üzeri ortada merkezi bir kubbe, iki tarafında çapraz tonoz ve girişte de üç çapraz tonoz bulunmaktadır.
Merkezi kubbe dıştan piramidal bir çatı ile örtülüdür.
Cami önünde son cemaat yeri bulunmaktadır.
Kesme taştan minare caminin 12 m. kadar önündedir.
Kare kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.
Minarenin yanında Meydan Çeşmesi bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder