5 Ağustos 2010 Perşembe

Sipas Camii, Ermenek, Karaman

Sipas Camii, Karaman'ın Ermenek ilçesi Çınarlısu Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, giriş kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre 14.asrın ortalarında Karamanoğlu Bedreddin Mahmud Bey oğlu Ebulfeth Alaaddin Halil Bey tarafından yaptırılmıştır.
Kesin olmamakla beraber, inşa tarihi 1306-1349’dur.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, dört payeli, üzeri toprak damla örtülü bir yapıdır.
Ancak 20.asrın ilk yarısında büyük ölçüde tadilattan geçirilmiş ve yalnızca mihrabı, ceviz ağacından iki kanatlı kapısı ile pencere kanatları orijinalliğini korumaktadır.
Caminin son cemaat yerinde bulunan orijinal alçı mihrabın çinilerle kaplı olduğu sanılmaktadır.
Bunu gösteren bazı izler günümüze kadar gelebilmiştir.
Caminin ceviz ağacından olan kapı kanatlarında, ahşap üzerine Kuran’dan alınma ayetler yazılmış, yüzeyleri palmet motifleri ve geometrik motiflerle doldurulmuştur.

Caminin minaresi 2.25x2.25 cm. ölçüsünde kare kaide üzerinde, döneminin güzel bir eseri olmasına rağmen günümüze gelememiştir.
Minarenin inşa tarihi de kesinlik kazanamamıştır.

Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1972 yılında tadilat amacı ile yıktırılmış ve iki katlı olarak bugünkü konumunda yapılmıştır.
Bu münasebetle de Sipas Camii özelliğini bütünüyle kaybetmiştir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder