17 Mayıs 2011 Salı

Ahmediye Camii, Üsküdar, İstanbul

 Ahmediye Camii, Üsküdar, İstanbul
Ahmediye Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Ahmediye semtinde eski Ahmediye Caddesi'nde Yeni Gündoğumu Caddesi ile Esvapçı Sokağın birleştiği köşededir.
Kefçe Dede Camii de dedir.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
Tersane emini İbn'ül Emin Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Yapımına 1721 yılında başlanan cami, 1 yıllık inşaat sürecinden sonra 1722 yılında ibadete açılmıştır.
Cami mimari olarak Osmanlı esintilerini yansıtmaktadır.
Zamanla harap olan cami, 1861 ve 1885 yıllarında onarılmıştır.
1965 yılında tekrar onarılmıştır.
Özgün planda bir cami olarak inşa edilmiştir.
Daha sonra haziresi, imareti, muvakkithanesi, çeşmesi, sıbyan mektebi, medresesi, kütüphanesi ve sebili yapılmıştır.
 Ahmediye Camii, Üsküdar, İstanbul
Medresenin bir kısmı imaret fonksiyonu görmektedir.
Cami, köşe başında kalmıştır.
Caminin bulunduğu bölge 2008 yılındaki düzenlemelere kadar Kefçe Dede Mahallesi olarak anılıyordu.
Cami, Malatyalı İsmail Ağa Cami'ye çok yakındır.
Caminin banisi İbn'ül Emin Ahmed Ağa hazirede medfundur.
Her iki yola açılan avlu kapıları vardır.
 Ahmediye Camii, Üsküdar, İstanbul
Arazinin meylinden dolayı sokak tarafındaki kesmetaş ve kitâbesiz kapısından merdivenle avluya çıkılır. Üsküdar'ı süsleyen 18. yy. Türk yapı sanatının en güzel örneklerinden sayılan bu külliye bir cami, bir medrese, bir kütüphane, bir sebil ve iki çeşmeden oluşmaktadır.
Gündoğumu Caddesi'ne açılan istalaktitli, enlice bir korniş altında büyük bir kitâbe taşı vardır.
Caminin esas giriş kapısı üzerindeki Arapça kitabede şöyle yazmaktadır:
Felle hüsnü Ahmed bin el-Emin kad 
Bena Cami'en lea kefin müceddeden 1134 H ( 1721 miladi) 
Kitabenin altında, etrafı kabartma çiçek nakışlı ve kenarı dantelâlı kemerli mermer kapı, kendi başına bir sanat eseridir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder