16 Mayıs 2011 Pazartesi

Kaledibi Mescidi, Afyonkarahisar

Kaledibi Mescidi, Afyonkarahisar'da şehir merkezinde bulunmaktadır.
Kalenin güney eteklerinde bir mescid kalıntısı bulunmaktadır.
Mescid kalıntısına Kaledibi Mescidi denilmektedir.
Bu mescidin kimin tarafından yaptırıldığı hususunda da çeşitli görüşler bulunmaktadır.
Konu ile alakalı olarak Ali Osman Uysal, Kale Mescidi’nin kalenin tepesinde olmayıp kale eteklerinde, şu anda bazı duvarları, temelleri ve bir bölümü kalan mescid olduğunu belirtmektedir.
Kalenin giriş yolu kenarında bulunan bu mescid hakkında Ömer Fevzi Atabek “inşâ’tarihine âid bir vesîka bulunmamakla beraber kal’a misâli divarları bulunup üstünün toprak olduğu inşâ’ tarzından anlaşılıyor.
Ve mektep şeklindedir.” diye bilgi vermektedir.
Diğer taraftan Ahmet İlaslı’nın belirttiğine göre, Kale eteğindeki mescidin kitabesi de sonradan Yukarı Pazar Camii’ne konulmuştur.
Kitabeye göre, mescit H.663/M.1264 yılında Karamanoğlu Yusuf Bey tarafından yaptırılmıştır.
Yusuf Bey kalede bir süre tutsak kalmış ve tutsaklıktan kurtulmasından sonra, Allah’a şükür ifadesi olarak kale surları içerisinde bu mescidi yaptırmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder