5 Mayıs 2011 Perşembe

Bodrum Camii Denmesinin Sebebi Nedir?

Bodrum Mesih Paşa Camii, İstanbul
Bodrum Camii isminin kaynağı ise caminin altında büyük bir su sarnıcının bulunmasındandır. İstanbul’un büyük yangınlarından 1782 tarihindekinde zarar gören Bodrum Camii, 1911’de Mercan’dan, Laleli’ye kadar uzanan yangında harap olmuş ve uzun yıllar öylece kalmıştır. 1930’da bir İngiliz arkeoloji heyeti D. Talbot Rice idaresinde caminin içinde ve çevresinde araştırmalar yapmış, fakat önemli bir buluntu ortaya koyamamıştır. Yalnız binanın güneybatısında Mesih Paşa Caddesi’nin karşı tarafında bir yuvarlak bina kalıntısının varlığı tespit edilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder