4 Mayıs 2011 Çarşamba

Fındıklı Molla Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Fındıklı Molla Çelebi Camii, İstanbul
Fındıklı Molla Çelebi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kabataş semtinde bulunmaktadır.
Mimar Sinan'ın nadide eserlerinden biridir.
Fındıklı Molla Çelebi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Meclisi Mebusan Caddesinde, Fındıklı semtinde bulunmaktadır.
Fındıklıda bulunan cami, Hicri 1006, Miladı 1586 da Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bursa ve İstanbul kadılığı yapmış Mehmet Vusuli Efendi (Molla Çelebi) tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Cami çeşitli zamanlarda yangınlar ve onarımlar geçirmiştir.
1627 Yeniköy yangınında cami’in son cemaat mahalli yanmış, yeniden tamirat görmüştür.
1723-1724 yıllarında çıkan yangınlarda hamam hasar gördüğü bilinmektedir.
1822 de büyük tophane yangınında cami ve hamam büyük hasar görmüştür.
1843 yılında bir yangın daha geçirdiği sanılmaktadır.
1954 yılında önceleri camide yer yer çatlaklıklar olduğu daha sonra 1957-1958 yıllarında yol yapımı sırasında cami külliyesinden olan hamam ve ahşap olan son cemaat mahallinin yıktırıldığı bilinmektedir.
Böylece bu günkü son cemaat yeri yaptırılmış, cami tamir edilmiştir.
Kalem işleri de bu tamirat sırasında ihya olunmuştur.
2500m2 toplam arsa üzerine inşa olunan cami kargir yapı olup, kubbesi kurşun kaplamalı, tek şerefeli bir minaresi olan camii, bahçe ve avlusu dahil 440m2 alan üzerine kuruludur.
Merkezi kubbe dört sütuna müstenid olup, beş yarım kubbe ile çevrilmiştir.
Son cemaat yeri 1958 yılında yeniden yapılmıştır.
2001 yılında kubbenin kurşunları ve minaresi yenilendi.
Cami hamam ve sıbyan mektebinde oluşan bir kullliye içinde idi.
Sıbyan mektebi yıktırılarak yeşil saha olmuştur.
Kitabesine göre hamamın yapım tarihi 1561 dir.
1787 tarihinde Koca Yusuf Paşa tarafından yaptırılan iki yandaki sebiller ve çeşme, barok tarzında yarım daire, güzel bir cephe meydana getiriyor.
Molla Çelebinin kabri Eyüp’te dergahının yanındadır.
Bir İmam Hatip ve Müezzin Kayyımın görev yaptığı caminin görevli lojmanı yok, gasilhane, abdest alma yeri, bayanlara namaz kılma yeri ve tuvalet mevcuttur.
İşlek bir yerde olmasına rağmen malesef çok fazla cemaati yoktur.
Ama en azından kapısı kilitli değil.
4 yanında geniş pencereleri olan camide Kız Kulesi'ne karşı namaza duruyorsunuz.
Fındıklı Molla Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder