16 Mayıs 2011 Pazartesi

Hacı Aşık Mescidi, Afyonkarahisar

 Hacı Aşık (Fevziye, Dilaver, Mehmet Paşa) Mescidi
Hacı Aşık Mescidi, Afyonkarahisar'ın Kâhil Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Mescidin ne zaman ve kimin tarafın­dan inşa ettirildiği bilinmiyor.
Fikri Yazıcıoğlu, Hacı Aşık Mehmet Efendi'nin (öl.1848), Nakşibendi Tarikati şeyhi Halid Efendi'den icazet aldıktan sonra Afyonkarahisar'a ge­lerek "kendi ismiyle anılan Hacı Aşık Camisi'nde ders okutmaya başladığını"nakletmektedir.
De­mek ki burada önceden bir cami bulunmakta idi.
Binanın tekke, medrese ve mescit olarak kul­lanıldığı da anlaşılmaktadır.
M.Saadettin Aygen kaynak vermeden 1666-67/H.1077 yılında Hamza oğlu Abdullah Efendi tarafından iki katlı ahşap, toprak damlı ve minaresiz olarak ya­pıldığını belirtmekteyse de bu hususu açıklayıcı bir bilgi tespit edilememiştir.

Tarikat şeyhi Mehmet Aşık Efendi, vasıtasıyla Nakşibendi tarikatına dahil olan Karahisar-ı Sahib Muhassılı Dilaver Mehmet Paşa; 24 Ekim 1839 tarihli vakfiyesinde belirttiğine göre, Kahil Mahallesi'nde bir arsa üzerine üst katı mescit ve alt katında bir mağaza, dört oda, iki tuva­let, çeşme ve bir miktar avludan müteşekkil bir hankâh yaptırmıştır.
Hacı Aşık Efendi, bu mes­cide imam ve hatip, ayrıca hankâhda ders veren şeyh olarak görevlendirilmiştir.

Dilaver Paşanın Hacı Âşık Efendi için yaptırdığı Feyziyye adı verilen cami ve medresenin 1839 yılında tamamlandığına dair, Şâir Çizmecioğlu Osman Raşid tarafından tarih düşül­müştür.

Zamanla medresesi ile tekkenin yıkılması ve mescidinin kullanılmaz hale gelmesiyle 1969 yılında yıkılmış ve iki katlı olarak yeniden yapılmıştır.
Minaresi ise 1978 yılında inşa edilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder