4 Mayıs 2011 Çarşamba

Kandilli Camii, Üsküdar, İstanbul

 Kandilli Camii, Üsküdar, İstanbul
Kandilli iskelesinin hemen arkasında, oldukça sade görünümlü, taş minareli iki katlı ahşap bir yapı... Sivri kemerli pencerelerinden alıyor gün ışığını... 
Kilitli olduğundan içine giremedik! 
Ama pencereden gördüğümüz kadarıyla göz alıcı çini mihraba sahip. 
Söylentilere göre bu mihrap caminin yapıldığı 1632 yılında başka bir camiden buraya taşınmış. 
Boğaziçi’nin Anadolu yakasında yer alan Kandilli’de, Kandilli iskelesinden çıkınca sağ taraftadır.
Caminin ilk yapım tarihi H.1042 (1632)’dir.
Mevcut yapı ise I. Mahmut’un emri ile 1751 (H.1165)’de ihya edilmiştir.
Söz konusu ibadethane, geçirdiği bir yangın sonrası harap olmuş, büyük bir onarımdan sonra da bugünkü şeklini almıştır.
Kandilli Camii, kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip ve fevkani (iki katlı) bir yapıdır.
Sade bir görünüme sahip olan caminin tavanı ahşap örtülüdür.
Harim kısmının girişinde sağ tarafta kadınlar mahfiline çıkan merdivenler vardır.
 Kandilli Camii'nin Mihrab ve Minberi, Üsküdar, İstanbul
Caminin avlusuna, mihrap cephesindeki sokağa açılan bir geçit ve ayrıca cümle kapısına ulaşan basamaklar ile de girilir. 
Burada küçük bir şadırvan vardır.  
Camiinin taş minaresi de bu küçük avlunun bir bölümünü kaplar. 
Sade bir görünüme sahip Camii’nin harim kısmı sivri kemerli pencerelerle gün ışığından faydalanmaktadır. 
Alçı malzeme ile yapılmış olan çini mihrabı, bu ibadethane inşa edilirken, daha eski bir camiden buraya taşınmıştır. 
Klasik döneme ait olduğu izlenimi veren kalem işleri ise sonraki yıllarda yapılan restorasyonların sonucudur.  

1 yorum: