17 Mayıs 2011 Salı

İskender Paşa’nın Türbesi, Beykoz, İstanbul

İskender Paşa’nın, Beykoz, İstanbul
Türbe, Kanlıca İskenderpaşa Camii'nin kuzeyindedir.
Bir zamanlar ihata duvarı var iken orta avlu kapısı solunda bulunuyordu.
Caminin kuzey tarafında bulunması, bani türbelerinin yerleşiminde gözlenen geleneğe aykırıdır.
Türbe, 1267/ 1850 yılında tamir görmüştür.

Dikdörtgen planlı, kagir duvarlı ve düz ahşap çatılı bir eserdir.
İçeriye kuzey duvarından birkaç basamakla girilebilmektedir.
Buradaki basık kemerli kapı aslına uygundur.
Türbenin ön cephesinde dört pencere, arka cephesinde beş pencere, yan cephelerinde ise üçer pencere yer almaktadır.
Pencerelerin köşelerinde iri taş ayaklar ve aralarında yine taş söveler vardır.
Pencerelerin dikdörtgen açıklıkları topuzlu demir parmaklıklarla donatılmıştır.

Osmanlı mimarisinin klasik üslup döneminde alışılmadık bir görünüm arz eden bu türbenin başlangıçta üzeri açık olarak tasarlandığı sonradan üzerine, bugünkü kurşun kaplı ahşap çatının konduğu tahmin edilebilir.
Türbede bulunan, İskender Paşa ile oğlu Ahmed Paşa’ ya ait kabirlerin üzerine ahşap sandukalar yerine mermer lahitler konmuş olması da bu ihtimali desteklemektedir.
Lahitlerin ayak ve baş uçlarında silindir biçiminde mermer şahideler yükselmekte, başucu şahidelerinde, ölüm tarihlerini vermeyen kitabeler bulunmaktadır.
Bu iki mermer lahidden sağdakinin yuvarlak baş taşında “Merhum ve mağfur oğlu Ahmed Paşanın ruhuna fatiha” yazılıdır.
İskender Paşa’ ya ait olanda ise Merhum/ Gazi İskender/ Paşa ruhuna/ Fatiha yazılıdır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder