13 Mayıs 2011 Cuma

Üçmihraplı Camii'nin Tarihçesi


Aynı zamanda Hoca Hayreddin Camii ve Kazancılar Mescidi olarak da tanınan Üç Mihraplı Cami, Eminönü – Unkapanı Caddesi üzerinde ve Küçükpazar denilen yerdedir. Camiin banisi olan Hoca Hayreddin Efendi, Fatih Sultan Mehmed’e hocalık yapmış, güvenilir ve tanınmış bir zattır
Hadika, camiin H. 874 (M. 1469 – 70) yılında yapıldığını, sonra Fatih Sultan Mehmed’ in mimber koydurmak için mescidi genişlettiğini ve bir mihrap koydurarak, onun yanında mimber yaptırdığını; daha sonra Hayreddin Efendi’nin oğlu olan ve Şam kadısıyken vefat eden Ahmet Efendi’nin zevcesinin kendi evini mescide ekleyerek bir mihrap daha yaptırdığını ve böylece üç mihraplı olduğunu, dolayısıyla da bu ismi aldığını bildirir.

Vakıf Defterinde vakfiye tarihi yoktur. Toplam 46873 akçeye ulaşan geliri bulunan vakıftan hatibe 2, imama 3, müezzine 2, sala müezzinine 1, kayyıma 1, sermahfil ve hafızlara 5, müderrise 25, talebeye 7, imaretin yiyecek masrafına 15, mütevelliye 5, Fatih’teki diğer mescid imamına 3, müezzine 2, Ayasofya’da kürsühana 1, şehir cabisine 1, köyler cabisine 3, cami ve mescid yağ ve hasırına 1 akçe gündelik ayırmaktadır. Masraflar 28.440 akçe tutup yılda 18.433 akçe artmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder