5 Mayıs 2011 Perşembe

İmparator Romanos, Özel Sarayını Manastıra Dönüştürmüştü

Bodrum Mesih Paşa Camii, İstanbul
Camii'nin Eski Hali, İçler Acısı Bir Durumda İken...İstanbul
Ordu Caddesi’nin güneyinde bulunan Bodrum Camii, eski bir Bizans kilisesi olup cami olarak kurucusunun adıyla “Mesih Paşa Camii” olarak tanınır. Bodrum Camii’nin, 10. yüzyılda VII. Konstantinos Porfirogennetos’un yanında taht ortağı olan I. Romanos Lekapenos tarafından kurulan Mirelaion Manastırı’nın kilisesi olarak yapıldığı düşünülür. Romanos, özel sarayını manastıra dönüştürmüştü. Bu manastırın esasında daha eski ve 8. yüzyılda var olduğu, İkonoklazma döneminde, bu akımın taraftarı imparator V. Konstantinos’un, kokulu yağ, misk anlamına gelen “Mirelaion” adını, “Psarelaion”a (balık kızartma yağı) dönüştürmesini çok sonraları İkonoklazma düşmanları tarafından uydurulduğu açıkça bellidir.
Caminin restorasyondan sonraki hali...Rezil halden kurtuluyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder