9 Mayıs 2011 Pazartesi

Azapkapı (Sokullu Mehmet Paşa) Camii, Beyoğlu, İstanbul

Sokollu Mehmet Paşa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Unkapanı köprüsünün Galata ayağının dibinde, Azapkapı semtinde yer almaktadır.
Mimar Sinan tarafından 1578'de Sokullu Mehmet Paşa adına yapılmıştır.
Selimiye Camii stilinde yapılmış olan caminin altı mahzendir.
Denize yakın camiler içinde sağlam temellidir.
Giriş kapısı köprü tarafında olup caddeden gelinen bir patikadan dönülerek girilir.

Camilerde alışılmışın aksine tek minaresi solda yer almaktadır.
Bunun sebebi fazla yakın olmasıdır.
Avlusu yoktur. 
Son cemaat mahalline iki yönden merdivenlerle çıkılır.
Dikdörtgen planlı caminin mihrabı çıkıktır.
Ana kubbe, sekiz kemere dayanır.
Yan sofaları revaklı kat oluşturmaktadır.
Kubbe U biçiminde koridorla çevrelenmiştir.
Mihrap önü bölümü dışa taşırılmış ve üzeri yarım kubbeyle kapatılmıştır.
Merkezi kubbeyi taşıyan 8 destek dışa yansıtılmış ve üzerleri kubbeyle kapatılmıştır.
İç mekanda çini uygulamaları görülür.
1807 yangınında zarar görmesi ve minaresinin kısmen yıkılması sebebiyle kürsü kısmından itibaren yeniden inşa edilmiştir.
Balkan ve 1.dünya savaşlarından kısa bir süre evvel cami bir tadilattan geçirilmiş, ancak savaş münasebetiyle tamirata ara verilerek cami uzun yıllar harabe halinde kalmıştır.
Camii ancak 1938 e dogru yapılan büyük çaplı bir tamirat ile 1941 de tekrar ibadete açılmıştır.
Kapılardan birini üstünde bulunan caminin esas kitabesi kırıldığı için yine 1941 de eski kalıbına göre Kamil Akdik tarafından yeniden yazılmıştır.
Kubbenin çevresinde destek kuleleri ve sırayla biri büyük, biri küçük sekiz yarım kubbe bulunur..
İki katlı yapı, dikdörtgen planlıdır.
Mihrap ve minber mermer işlemelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder