3 Mayıs 2011 Salı

Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii, Üsküdar, İstanbul

Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii, Üsküdar, İstanbul
Kaymak Mustafa Paşa Camii, İstanbul'un Üsküdar İlçesinde Çengelköy ile Vânîköy arasında, Kuleli Askeri Lisesi'nin çaprazında yer almaktadır.
Boğaz’ın en güzel yalı camilerinden biri olan Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii, Kulebahçe Mescidi, Kuleli Ocağı Mescidi ve Kuleli Camii olarak da bilinir.
Cami, III.Ahmet dönemi Kaptan-ı Derya’lık yapmış olan, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın damadı Nişancı Mustafa Paşa tarafından 1720 yılında inşaa ettirilmiştir.
Cami, kareye yakın dikdörtgen planlı ve kagirdir.
Bir merkezi kubbe ve bu merkezi kubbenin köşe boşluklarında yer alan dört küçük kubbeyle örtülüdür.
Harim, mihrap cephesi ve yan cephelerdeki, yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlanmaktadır.
Ahşap çatılı yapıya, ahşap son cemaat yeri ve hünkar mahfili 1837’de II. Mahmut tarafından ilave ettirilmiştir.
Fevkani camiinin girişi, her iki yanda üçer pencere, üst katında ise ikişer pencere ile simetriktir.
Caminin gördüğü pek çok onarıma rağmen, ampir üsluba sahip mihrap, ana hatları ile özgünlüğünü korumuştur.

Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii, Üsküdar, İstanbul
Minber ve vaaz kürsüsü ise sonradan eklenmiştir.
Caminin minberini Hattat Hasan Efendi yaptırmıştır.
Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camii, 1990’ların başında esaslı bir onarımdan geçmiş; bu çalışma sonrası, son cemaat yerinin üstü kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir.
Ahşaptan yapılmış olan bu bölüme son cemaat yerinin sağından basamaklı bir girişle ulaşılmaktadır.
Sonradan yapılmış olan bu bölümlerde pencereler, kagir bölümdekinden farklı olarak dikdörtgen sövelidir.
Caminin sağ tarafında yer alan ve denize bakan Hünkar Mahfili, günümüzde imamevi olarak kullanıldığından, özgünlüğünü kaybetmiştir.
Minare, caminin sol tarafında, ahşap ilave kısma taşmadan, ana gövdeye bitişik olarak yükselmektedir.
Kaidesinde iki sıra tuğla, bir sıra taş kullanılmıştır.
Gövdesi düzgün kesme taştan olan minarenin, iç ve dış bükey hatlarla geçilen konsolun ardından, şerefesi oldukça yalındır.
Cami, kendisi küçük ama bir bakanı bir kez daha baktıranlardan...
Kiremit rengi cephesi, beyaz ahşap çatısı hemen dikkat çekiyor.
Kaymak Mustafa Paşa Kimdir?
Kaymak Mustafa Paşa ya da Atlamacı Mustafa Paşa (ö. 1 Ekim 1730) Lale Devri sırasında Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasına kumanda etmiş bir devlet adamıydı.
Gelibolu'da dünyaya gelmiştir.
Babası vezir Kara İbrahim Paşa'ydı.
Annesi ise II. Viyana Kuşatmasını yapan Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kızı Fatma Hanım'dı.
1717 yılında İkinci İmrahor ve Kapıcılar Kethüdası oldu.
Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın kızıyla evlendi.
1718 yılında İstanbul Kayma
kamı oldu.
1721 yılında ise Kaptan-ı Derya görevine getirildi.
Gelibolu'daki Telli Çeşme'yi yaptırmıştır.
Ayrıca Üsküdar'daki Kaptanpaşa Camii ve Kuruçeşme'de Kasr-ı Süreyya camilerini yaptırmıştır.
Kaymak Mustafa Paşa 1730 yılında çıkan Patrona Halil İsyanı sonunda kayınpederi Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile birlikte görevden alındı ve 1 Ekim 1730 günü idam edildi.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder