13 Kasım 2011 Pazar

Ferruh Kethüda Camii'nin Tarihçesi

 Ferruh Kethüda Camii, Fatih, İstanbul
Balat merkezinde, Ferruh Kahya sokağındadır. Kapı üzerindeki kitabeye göre H.970/M.1562-1563’de Kânûnî devri ricâlinden Sadrazam Semiz Ali Paşanın Kethüdâ’sı Ferruh Ağanın (ki kürsü penceresi önündeki hazîrede medfundur) Mimar Sinan’a yaptırdığı cami tekke olarak tesis edilmiştir. Balat cami olarak ta adlandırılan eser aynı zamanda tekkenin tevhidhânesi olarak kullanılmış olup, bügün mevcut olmayan tekke müştemilatı mahkeme binası ve çeşmeden ibaret ufak çapta bir külliyenin merkezini oluşturmaktadır. Evliya Çelebi bu camiden şöyle söz etmektedir. “Süleyman Han devrinde Ferruh Kethüda’nın olup,Mimar Sinan binasıdır. Taş sofasının kıble duvarında Kudüs’ten Mısır’a ve Mısır’dan Mekke ve Medine’ye kadar olan menzillerdeki dere, tepe ve muhtaraları akabe menzillerinin şekil ve hey’etleri gayet üstad bir nakkaş tarafından öyle tavsir olunmuştur ki Erjenk ve Mani gelse hatasını bulamaz” . Bu şekil ve hey’etler daha sonra kontralitle kapatılmıştır. Müstakil planlı olan cami’nin mihrabı, ileriye doğru bir çıkıntı teşkil eden bir sofa üzerindedir. Dördü son cemaat yerine açılmış, üçerden altısı yan duvarlardan, dördü mihrap duvarının iki yanında, ikisi mihrap sofası yan duvarlarında ikisi de mihrabın iki yanında olmak üzere altlı üstlü ikişerden 36 pencere ile aydınlatılmıştır.

 

BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH


BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

 MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA


FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİHiç yorum yok:

Yorum Gönder