24 Şubat 2021 Çarşamba

İskender Cafer (İslâm, Kurşunlu) Paşa Camii, Rize

İskender Cafer (İslâm) Paşa Camii, Rize
İskender Cafer (İslâm, Kurşunlu) Paşa Camii, Rize şehir merkezinde yer almaktadır. 
İslam Paşa veya Kurşunlu Camii olarak da anılmaktadır. 
H.978/M.1570 yılında İskender Cafer Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Cami, ahşap bir son cemaat mahalli, taş duvarlı ve kubbeyle örtülü bir harim kısmından meydana gelmektedir. 
Caminin duvarları moloz taşlarla örülmüştür. 
Harimin kuzeybatı köşesinden minareye çıkılmaktadır.
Kare planlı harime kuzey cephedeki kapıdan girilir. 
Her cephedeki iki pencere aydınlatmayı sağlar. 
Bu pencereler düz lentoludur. 
Ayrıca sekizgen kubbe kasnağı üzerinde yuvarlak kemerli pencereleri vardır. 
Tromplara oturan kubbe içten demir parmaklıklı bir kandilliğe sahiptir. 
Dıştan ise kurşun kaplıdır. 
Taş mihrap sade bir görünüme sahiptir. 
Camiye göre oldukça büyük olan ahşap minber yenidir. 
Eskiden ahşap olan mahfil son yıllarda betonarme olarak yenilenmiştir. 
Harimin yarısını kaplayan bu mahfil iki ayak tarafından taşınır. 
Caminin içerisindeki kalem işi süslemeler de yenidir.
İskender (İslâm) Cafer Paşa Camii, Rize
Caminin giriş kapısı üzerinde ki tadilat kitabesi şöyledir:
Selamün aleykum tibtum fedhuluha halidin
Tamir tarihi sene 1326
İskender Cafer Paşa Cami-i Şerifi
Tarihi atiki sene 978.

Bu kitabe H.1326/M. 1908’de yapılan tamiratta konulmuştur. 
Bundan önce de caminin H.1313/M.1895 yılında bir tadilat gördüğü tespit edilmiştir. 
1970’li yıllara kadar son cemaat mahalli iki katlıydı ve kiremit kaplıydı. 
Üst katı Kur’an Kursu, müftülük ve lojman olarak kullanılmıştır. 
Bu kısım yıkılınca Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce tek katlı ve ahşap olarak yenilenmiştir. 
1989 yılında taş minare de yenilenmiştir. 
Eski minarenin demir korkuluklu şerefesi taşa dönüştürülürken, külah üzerindeki dendan dizisi yeni minarede de tekrarlanmıştır. 
Minare kare kaide üzerinde yivli ve tek şerefelidir.
Bu onarım sırasında batı tarafına da bir baldaken şadırvan yapılmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder