27 Şubat 2021 Cumartesi

Taşçıoğlu Camii, Rize

Taşçıoğlu Camii, Rize Yenimahalle'de yer almaktadır.
Cami, Cezayirli Kaptan Ali Paşa tarafından H.1126-1131/M.1714-1718 yılları arasında yaptırılmıştır.
H.250/M.1834 yılında tadilattan geçirilmiş, XX. yüzyılın bidayetinde (başlarında) Taşçıoğlu isimli bir kişi tarafından yeniden tamir edilmiştir.
Bu yüzden de Taşçıoğlu Camii olarak tanınmıştır. 
Cami 1940 yılında bir kez daha tadilattan geçirilmiş, 1979 yılında yıktırılmış ve üç katlı olarak yeniden yapılmıştır. 
Rize’de yıkılarak yeniden yapılan eserlerden bir örnektir.
Caminin ilk inşasına ait kitabesi günümüze gelebilmiştir.

Kitabe:

Cezayirli Ala Paşa’ya Mevla’dan olup ihsân
Bu cami-i şerif-i eyledi bu mevzie bina
İbadet eyleyip Kur’an okundukça bu camide
Bunun banisine hak devlet-i dâreyin ide i’tâ
Hatalardan belâlardan anı daim elmin etsin
Bi hakk-ı sure-i Tahâ bihakk-ı leyletü’l-esrâ
Dahi dünya ve ukbada kazayadan masûn etsin
Şunun hakkı ki halk oldu anınçün mekteb-i mina
Buna beş vakt ile dedim Salahi hoş güzel tarih
Aceb âli ibadet-gâh olmuş bi bedel bu câ

H1126-1131 ( 1714-1718.

Günümüze gelen caminin arazi konumundan ötürü, cephesine dükkânlar yapılmıştır. 
Düzgün taş duvarlı kırma çatılı bir camidir.
Kuzey, doğu ve batı yönlerinden merdivenli inişleri bulunmaktadır. 
İbadet mekânı iki ahşap sütunla taşınmaktadır,
Mimari yönden caminin bir özelliği bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder