20 Şubat 2021 Cumartesi

Orhan Camii, Adapazarı, Sakarya

Orhan Camii, Sakarya'nın Merkez Adapazarı İlçesi'nde yer almaktadır.
Cami, Orhan Gazi devrminde yapılmıştır. 
Ancak, Sultan II.Abdülhamid devrinde tamamen yenilenmiş, orijinalliğinden uzaklaşmıştır.
Günümüze gelen eser, XIX.yüzyıl üslubunda kesme taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri çatı ile örtülmüştür. 
Son cemaat mahalli ile ibadet mekânının üzerini aynı çatı örtmektedir. 
Giriş cephesinde altlı üstlü iki sıra halinde basık kemerli dörder pencere bulunmaktadır. 
Yan cephelerde de aynı şekilde dörder penceresi bulunmaktadır. 
Mihrap nişinin iki yanında da ikişer pencere vardır. 
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup barok üslupta kalem işleriyle bezenmiştir. 
Bitkisel motifler bezemede ağırlık kazanmıştır. 
Caminin yanındaki taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli bir minaresi vardır. 
Minare kaidesindeki kitabe Sultan II.Abdülhamid devrinde yenilendiğini göstermektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder