28 Şubat 2021 Pazar

Şeyh Meknun Türbesi, Tokat

Şeyh Meknun Türbesi, Tokat'ta Yeşilırmak Köprüsü başında bulunmaktadır.
Türbenin 13. yüzyılda Mesut bin Keykavus tarafından imaret olarak yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 
İçindeki mezarın kitabesi olmadığından burada yatan zatın kim olduğu bilinmemektedir. 
İki bölümden oluşan eserin duvarlarında çini süslemeler vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder