18 Şubat 2021 Perşembe

Burmalı Cami, Uşak

Burmalı Cami, Uşak
Burmalı Cami, Uşak İl merkezinde, Şeker Fabrikaları ile Buğday Pazarı’nı ayıran yolların köşesinde  yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 
Ayrıca kitabesi de günümüze gelemediğinden banisinin ve mimarının isimleri bilinmemektedir. 
Bununla beraber mimari üslubundan XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
Caminin giriş kapısının sağında yer alan onarım kitabesinden de h.1185 (1769) yılında tamir edildiği öğrenilmektedir.
Kitabe:
“Çün harabe müşerref oldu bu cami ey hüncaz
Hoş delalet kıldı tamirine Abdullah izam
Hayre sai olduğu içün ol azizi muhterem
Yeğinle buldu hayatı kubbe şadırvan can
Çün minare giyecek başına bir zerrin külah
Dedi tarihi bir müferriş camii oldu bu tamam hicri sene 1185 (1769).” 


Kesme taştan yapılmış olan camiye merdivenli bir avludan girilmektedir. 
Giriş portalinin önü sonradan camekânla kapatılmıştır. İki kare mekânın birleşmesinden meydana gelen caminin ibadet yerinin önündeki bölüm basık kubbelidir. 
Bu kısmın sonradan eklendiği sanılmaktadır. 
Son cemaat mahalli niteliğindeki bu kısmın duvarlarında sivri kemerli nişler bulunmaktadır. 
Bu bölümün üzerini örten kubbe sekizgen bir kasnak üzerine oturmaktadır. 
Böylece ibadet mekânını örten ana kubbeye uyum sağlanmak istenmiştir.

İbadet mekânının duvarları 1.50 m. kalınlığında olup, 9.00x9.00 m. ölçüsünde kare planlıdır. 
Bu bölümün üzerini örten kubbe sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur. 
Kubbenin basık oluşu iç mekâna ağır bir görünüm vermiştir. 
İbadet mekânı küçük pencerelerle aydınlatılmış olmasına rağmen iç mekân loştur. İç mekânı süsleyen bezemeler XIX. yüzyılda yapılmıştır.

Mihrap üçgen bir niş şeklinde çıkıntılı olup, taşa oyulma sureti ile yapılmış, üzeri mukarnasla sonuçlandırılmıştır. 
Geç devirde yapılmış olan ahşap minberin üzerine eski minbere ait eski parçalar da eklenmiştir.

Girişin sağında yer alan minare ilk mekânın uzantısı ile birleştirilmiştir. 
Sekizgen kaide üzerine kırmızı tuğladan silindirik olarak yapılan gövde tek şerefelidir. 
Gövde üzerindeki kırmızı tuğladan yivler helezoni bir şekilde dizilerek minareye değişik bir görünüm kazandırılmıştır. 

UŞAK'TAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder