26 Şubat 2021 Cuma

Şeyh Memduh (Memdun) Camii, Tillo, Siirt

Şeyh Memduh (Memdun) Camii, Siirt'in Tillo (eski ismi Aydınlar) ilçesinin batısındaki yüksek bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Şeyh Abdurrahman için Sultan Memduh tarafından 1830 yılında yaptırılmış olan türbenin yanına 1893 yılında bir cami yapılmıştır.
Cami kesme taştan, kare planlı bir eserdir.
Önünde altı sütunun taşıdığı beş bölümlü, üzeri kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Son cemaat mahallindeki sütunları birbirine bağlayan yuvarlak kemerler alternatif dizilmiş iki renkli taşlarla hareketli bir görünüm kazandırılmıştır. 
İbadet mekânını örten kubbe pandantiflerle duvarlar üzerine oturtulmuştur. 
Mihrap ve minberi özellik taşımamaktadır. 
Yakın tarihlerde tamir edilen caminin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.  


 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder