21 Şubat 2021 Pazar

İvaz Paşa Camii, Yunusemre, Manisa

İvaz Paşa Camii, Manisa'nın Merkez Yunusemre İlçesi Mutlu Mahallesi’nde, Kumlu Sokak’ta bulunmaktadır.
Cami, Arapça kitabesinden öğrenildiğine göre; Abdülmûin oğlu İvaz Paşa tarafından 1484’de yaptırılmıştır.
İvaz Paşa Camii, plan olarak Edirne’deki Üç Şerefeli Cami’nin küçük bir örneğidir. 

Manisa’da bu tipin benzerleri Sultan Camisi’nde de görülmektedir. 
Cami erken Osmanlı döneminde çok sık kullanılan kesilmiş taş ve tuğlalardan duvarları örülmüştür. Taşların arasına da dikine tuğlalar konulmuştur. 
Sekiz köşeli yüksek kasnak üzerindeki kubbesinde de aynı teknik uygulanmıştır.

Caminin önünde beş sütunlu, yuvarlak kemerli dört bölüm halinde, üzeri kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır. 

İbadet mekânı Dikdörtgen planlı olup orta mekânı iki sütun ve trompların yardımıyla 8.20 m. çapında merkezi bir kubbe örtmektedir. 
Bunun iki yanında birer sütuna oturan sivri kemerlerle birbirlerinden ayrılmış ikişer kubbeli iki mekân bulunmaktadır. 
İki yan mekân ve taşıyıcı sütunlar birbirine eş olmağından planda bir düzensizlik açıkça görülmektedir. 
Bu sütunlar antik yapılardan getirilmiş oldukları gövdelerinden ve başlıklarından açıkça görülmektedir.

İbadet mekânı kasnaktaki sekiz pencereden başka yan duvarlarda ve son cemaat yerindeki altlı üstlü ikişer, mihrap duvarında dörder pencere ile aydınlatılmıştır. 

Alt sıra pencerelerin üzerinde tuğladan sivri boşaltma kemerleri bulunmaktadır. 
Bu pencere sövelerinde Bizans yapılarından derlenmiş mermerler kullanılmıştır.

Mihrap dışarıya hafif çıkıntılı olup dilimli bir kemer içerisindedir. 

Niş beş sıra mukarnaslıdır. 
Minber ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden olup, Hatuniye Camisi minberi ile benzerlik göstermektedir. 
Her ikisinin aynı ustanın elinden çıktığı sanılmaktadır.
Minare caminin solunda olup taş bir kaide üzerinde, yuvarlık yivli gövdeli tek şerefelidir. Şerefe altında, taş kuşak üzerinde zengin bir mukarnas dizisine yer verilmiştir.

Caminin ana duvarları içerisinde kuzey köşede minare kürsüsü bitişiğinde türbe bulunmaktadır. 

Türbe iki taraftan sivri kemerli bir açıklığa sahip olup, bu kemerler köşedeki sütunlar üzerine oturtulmuştur. 
Açık türbe görünümündeki bu mekân küçük bir kubbe ile örtülmüştür. 
Türbe içerisindeki üç sanduka bulunmaktadır. 
Ancak bu sandukalar üzerindeki girift yazılar okunamadığından kime ait oldukları bilinmemektedir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder