21 Şubat 2021 Pazar

Ulu Camii, Tokat

Ulu Camii, Tokat 
Ulu Camii, Tokat'ta Cami-i Kebir Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bugünkü Cami H.1090 (1678) yılında yaptırılmıştır. 
Bunu belirten kitabesinde de “Çün bu cami oldu Cedid” yazılıdır. 
Bu da caminin yenilendiğini göstermektedir. 
İbadet mekânında ve kuzey revaklarında kesme taş mimari parçalar ile son cemaat mahallindeki devşirme Bizans sütunları da caminin ilk yapılışının daha eskiye indiğini göstermektedir. 
Bilinmeyen bir sebeple yıkılan ilk cami 1678 yılında yenilenmiştir.
I.Dünya Savaşı’nda cami içerisine askerler yerleştirilmiş, daha sonra da kendi haline bırakılarak terk edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılından sonra camiyi yeni baştan tamirattan geçirmiş ve bugünkü durumuna getirmiştir.

Cami kesme ve moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. 
Üzeri kiremitli ahşap bir çatı ile örtülmüştür. 
Caminin iç mekânında XVI. ve XVII. Yüzyıla tarihlenen İznik çini motiflerine benzer kalem işleri yapılmıştır. 
Yanında kesme taş kaideli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder