26 Şubat 2021 Cuma

Güzelköy Eski Cami, Şarköy, Tekirdağ

Güzelköy Eski Cami, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'ne bağlı Güzelköy’ün batı yakasında yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi bilinmemektedir. 
Bununla beraber XV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
Caminin batısındaki bu döneme ait bir hamam kalıntısı da bunu ispatlamaktadır. 
Cami 1912 depreminden sonra yeniden yapılmış, orijinal yapısından yalnızca minare kaidesi günümüze gelebilmiştir.
Cami moloz taş ve çevreden toplanan devşirme parçalardan yapılmıştır. 
Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. 
Giriş kuzey yönündedir. 
İbadet mekânının üzeri ahşap kirişlerle desteklenen bir tavanla örtülüdür. 
İbadet mekânının iki yanında kadınlar mahfili bulunmaktadır.

Caminin orijinal yapısından günümüze gelen minare kaidesi bir sıra kesme taş, iki sıra tuğlanın alternatifli sıralanması ile oluşturulmuştur. 
Bunun üzerindeki gövde kısmı yörede Dere Taşı denilen taştan yapılmıştır. 
Çokgen olan minare kaidesi oldukça düzenli bir taş işçiliği göstermektedir.

Caminin kuzeyinde üzeri kapalı bir şadırvan bulunmaktadır. 
Günümüze bu şadırvandan yalnızca mermer döşeme parçaları gelebilmiştir. 
Caminin doğusundaki bahçe içerisinde XIX.yüzyıla tarihlenen mezar taşları vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder