25 Şubat 2021 Perşembe

Dunaysır Ulu Camii, Kızıltepe, Mardin

Dunaysır Ulu Camii, Kızıltepe, Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kuzeybatısında bulunmaktadır.
Mihrap nişi üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre camiyi,  Artukoğulları’ndan Yavlak Arslan (1184-1200) inşasına başlamış ve kardeşi Artuk Arslan (1200-1239) tarafından 1204 yılında tamamlanmıştır. 
Ulu Cami dış görünüşü ve mimari detayları yönünden Meyyafarkin Ulu Camii’ne benzerlik göstermektedir.
Kesme taş ve tuğladan yapılmış olan caminin doğudaki avlu duvarından camiye girilmektedir.
Cami mihrap duvarına paralel üç nefli ve dikdörtgen planlıdır.
Bu nefler mihrap önünde, iki nefin arasını kaplayan 9.75 m. çapında tromplu bir kubbe ile kesilmiştir. Mihrap önü kubbesi Meyyafarkin Ulu Camisi’nden 4 m. daha küçüktür.
Kubbeye geçişi sağlayan trompların dördü de birbirinden farklı olup, kubbe dıştan hafif oval görünümdedir.
İbadet mekânı mihrap önü kubbesinin eteğinde ve kasnağındaki pencerelerle aydınlatılmıştır.
Caminin üzerini düz bir dam örtmektedir.

Caminin mimari süslemeleri zengin bir görünüm ortaya koymuştur.
Giriş kapısının iki renkli taştan yapılmış dilimli kemerlerinde Zengi mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Giriş kapısının nişi dilimli bir çerçeve içerisine alınmıştır.
Aynı zamanda burada zengin bordürler, iki taraftaki yan portallerde de tekrarlanmıştır.
Bunların aralarına zincir motifleri, şamdanlar, çeşitli yıldız şekilleri kabartma olarak işlenmiştir.
Mihrap son derece zengin bir taş işçiliğini göstermektedir.
Giriş kapısına benzeyen dilimli çerçeve içerisinde boydan boya uzanan zengin bir kitabe kuşağı bulunmaktadır.
İki kademe halindeki mihrap nişinde de Zengi mimarisinin izleri açıkça görülmektedir.
İki yanında ikişer mukarnas sıralarından oluşan başlıklar ve yıldız geçmeleri ile işlenmiş sütunlar bulunmaktadır.
Ayrıca mihrap nişi içerisine Kuran’dan alınma ayetler, geometrik yıldız örnekleri, ince kıvrık dallar, Rumiler, palmetler ve zincire asılmış bir kandil yuvarlak kemerler içerisine yerleştirilmiştir.
Yıldız ve geçmelerin oluşturduğu geniş bir bordür de mihrap nişinin etrafını çerçevelemektedir.

Yakın tarihlerde Ulu Cami restore edilmiş, ancak bu restorasyon başarılı olmamış, caminin özgünlüğünü olumsuz yönde etkilemiştir.


 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder