24 Mart 2021 Çarşamba

Taşkın Paşa (Damse, Damsa) Köyü Taşkın Paşa Külliyesi, Ürgüp, Nevşehir

Taşkın Paşa (Damse, Damsa) Köyü Taşkın Paşa Külliyesi, Ürgüp, Nevşehir
Taşkın Paşa (Damse, Damsa) Köyü Taşkın Paşa Külliyesi, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi’nin 18 km. güneybatısındaki Taşkın Paşa (Damse, Damsa) Köyü’nde yer almaktadır.

Kapadokya’da Türk devri eserlerinin örneklerinden biridir.
Bir cami ve medrese ile iki türbeden oluşan Taşkın Paşa Külliyesi’ne ait kalıntılardır. 
Medrese, camiye 3 km. uzaklıktadır. 
Kitabesi yoktur ama 1350 tarihli vakfiyede adı geçmektedir. 
Araştırmalar buranın aslında bir saray olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Camiden uzak olması, yeşil vadiye bakan büyük odalarının bulunması bunu doğrulamaktadır. 
Keyhüsrev Camii de Selçuklu Dönemi’nde yapılmış, XIII. yüzyıla ait bir tarihi bir eserdir.
Bu eserlerin Selçuklu Sultanlarından II.Kılıçarslan’ın oğlu Taşkın Paşa tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. 
Taşkın Paşa Türbesi ve Caminin Abdest Alma Yerleri
Karamanoğulları’na özgü mahsus taş işçiliğinin seçkin örneklerini veren bu yapılar topluluğunun en tanınmış eseri, taç kapısı, oldukça iyi durumda günümüze ulaşabilmiş olan Taşkın Paşa Sarayı’dır.
Taç kapıdaki kitabe yeri boş olmakla birlikte, 1350 tarihli bir vakfiyede adı geçen eser, bu tarihten önce yapılmış olmalıdır. 
Çerçeve bordürlerinde geometrik kompozisyonların ağır bastığı süslemeler, birçok yönden XIII. yüzyıl Selçuklu taş işçiliğini hatırlatır.
Bir avlu içinde yer alan cami, Taç kapının üst pervazındaki kitabenin noksan olması hasebiyle tarihlendirilememektedir. 
Caminin bugün Ankara Etnografya Müzesi’nde bulunan ahşap mihrabı Anadolu’daki tek örnektir. 
Ceviz ağacından müteşekkil 3,5 metre yüksekliğindeki yazı şeridi, geometrik kompozisyonları ve bitkisel süslemeleriyle benzersizdir. 
Sanatçısı bilinmeyen eser XIV. yüzyıla tarihlendirilir. 
Caminin minberi de Ankara Etnografya Müzesi’ne taşınmıştır.
Külliye avlusundaki diğer binalardan Sekizgen Türbe’nin kitabesi bulunmamakla birlikte 1342 yılında yapıldığı düşünülmektedir. 
İçten kubbeli, dıştan piramit çatılıdır. 
Altıgen Türbe caminin kuzeyindedir. 
XIV. yüzyıla tarihlenmektedir. 
İçi kubbeli olan yapıda İlyas Bey, Hızır Bey ve Hasan Bey adlı kişilerin kitabeli, mermerli sandukaları bulunmaktadır.ÜRGÜP'TEKİ DİĞER CAMİLER

NEVŞEHİR'DEKİ CAMİLER 

     

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder