22 Mart 2021 Pazartesi

Alaca Mescid, Tokat

Alaca Mescid, Tokat
Alaca Mescid, Tokat'ın Rüstem Çelebi Mahallesi’nde Plevne İlkokulu’nun yanında yer almaktadır.
Mescit İlhanlı Sultanı Gazan Han ile Selçukluların müşterek idare devrinde inşa edilmiştir.
Bu mescidin 1301 yılında yapıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. 
Sonraki yıllarda büyük bir yıkıma uğramış, minaresi dışında kalan bölümleri Abdurrahman bin Ali Edâ’ya izafeten Abdülaziz bin İbrahim tarafından 1505 yılında yaptırılmıştır. 
Bunu belirten sülüs yazılı kitabesi giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. 
Mescidin Selçuklular ve Osmanlılar zamanında yapımını belirten iki ayrı kitabesi bulunmaktadır.

Abdurrahman Ahi, Osmanlılarla Şah İsmail arasında süregelen savaşlar sırasında şehit düşmüştür. Aslen de Tokatlıdır.
Alaca Mescid, Tokat
Günümüze gelen cami, kesme taştan kare planlı olarak yapılmıştır. 
Cephe görünümünde taş dizilerini tuğla dizileri izlemiş ve böylece taş ve tuğladan alternatifli bir görünüm sağlanmıştır. 
İbadet mekânının üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüştür. 
Mescidin ilk inşasından bugüne kadar gelebilen minaresi; taş kaideli, yuvarlak tuğla gövdeli ve tek şerefelidir. 
Gövde üzerinde tuğla dizileri ile baklava motifleri meydana getirilerek dikkat çekici bir görünüm sağlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder