25 Mart 2021 Perşembe

Çakoloz Camii, Uşak

Çakoloz Camii, Uşak il merkezinde, Kurtuluş Mahallesi Çakoloz Cami Sokağı’nda yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber portal üzerinde bulunan Sultan II. Abdülhamid’e ait tuğradan XIX. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca caminin mimari üslubu da bunu açıkça göstermektedir. 
Cami çeşitli tarihlerde yangın geçirmiş ve tamir edilmiştir.
Uşaklı Çakoloz ailesinin bu tadilatlarda büyük payı olduğundan camiye Çakoloz ismi verilmiştir. 
Caminin gerçek ismi ve banisi de bilinmemektedir.
Cami kesme taştan yapılmış olup, dikdörtgen bir avlunun güneydoğu kenarındadır.
Kütlevi bir görünümü olan camide XIX. yüzyıl mimarisinin batı etkileri açıkça görülmektedir.
Cephe görünümünde kırmızı kemerler, duvarlara gömülmüş ayaklar üzerine oturtulmuş volütler, diş kesimleri ve kornişlerle hareketlilik verilmiştir. 
XX. yüzyılda caminin önüne bir de son cemaat mahalli eklenmiştir. 
Bu bölüm sivri kemerlerle birbirine bağlanmış dört kalın sütun ve bunların üzerini örten üç küçük kubbeden meydana gelmiştir. 
Son cemaat mahallinden rokoko üslubunda bir portalle ibadet mekânına girilmektedir. 
Bu portal kademeli kırma kemer şeklinde olup, akantus yaprakları ile bezenmiştir. 
Kemerin üzerine oturduğu konsollar kompozit sütun başlıklı yivli sütunlara dayanmaktadır. 
Kırma kemerin ortasına da kabartma çiçek ve karanfil yaprakları yerleştirilmiştir. 
Bunun üzerinde de Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası bulunmaktadır.

İbadet mekânı doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, bugün üzeri oldukça yüksek bir çatı ile örtülmüştür.
İlk inşasında kubbeli olduğu sanılmaktadır.
Mihrap dışarıya çıkıntı yapan bir niş şeklindedir.
Ahşap minberin ise hiçbir mimari ve sanat tarihi yönünden özelliği yoktur.

Son cemaat mahalli ile ibadet mekânını birleştiren köşeye minare yerleştirilmiştir.
Minare kare kaide üzerinde tek şerefeli ve silindirik gövdelidir.

UŞAK'TAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder