25 Mart 2021 Perşembe

Çokradan Kasabası Camii, Çayıralan, Yozgat

Çokradan Kasabası Camii, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine 7 km. uzaklıktaki Çokradan Kasabası’nda yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelememiştir. 
Yalnızca minarenin bulunduğu yer ile çatı saçağı altında h.1232 (1816–1817) tarihi yazılıdır. 
Bunun dışında banisi ile ilgili de bir bilgi bulunmamaktadır.

Cami moloz taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür. 
İbadet mekânı ahşap bir tavanla örtülüdür. 
Mihrap yarım yuvarlak niş şeklindedir. 
Yakın tarihlerde yapılan ahşap minberinin bir özelliği bulunmamaktadır. 
Cami içerisinde tüm duvarları çevreleyen kartuşlar yerleştirilmiş, ancak bunların içerisine bezeme yapılmamıştır. 
Bazılarının içerisinde “S” ve “C” kıvrımlı bezemeler görülmektedir.

Caminin kuzeydoğu köşesindeki minaresi XX. yüzyılın sonlarında yapılmış, taş kaideli yuvarlak gövdeli olup, yüksekliği ile cami arasında bir uyumsuzluk görülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder