19 Mart 2021 Cuma

Kayyumzâde (Demirci Ali Efendi) Camii, Yozgat

Kayyumzade (Demirci Ali Efendi) Camii, Yozgat'ın Köseoğlu Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Kayyumzade (Cevheri) Ali Efendi tarafından h.1219 (1804) tarihinde yaptırılmıştır.

Hakkı Acun’a göre Kitabesi:


Yaptı lillah mahallinde o sahib-i irfan
Yani hemmam-ı Ali zâd-ı şerif-i Zişân

Böyle bir cami ve illâ ki kabul eyleye Hak
Çıktı bir beyt ile tarih olup istihzam

Barek Allah hele bu ma’bed-i zeynepde bina
İde makbul anı sa’d ile Cenab-ı Mennan
Sene 1219 (1804
).

Kesme taştan dikdörtgen planlı olan caminin üzeri kırma bir çatı ile örtülüdür. 
Avlu içerisindeki camiye birkaç basamakla çıkılmaktadır. 
Caminin ön kısmına beş direkli bir son cemaat yeri sonraki dönemlerde eklenmiştir. 
Son cemaat mahallinden kırmızı ve beyaz mermerli, yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. 
İbadet mekânı batı ve doğu duvarlarında üçer, kuzey ve güney duvarlarında da ikişer dikdörtgen pencere ile aydınlatılmıştır. 
Bu pencerelerin üzerinde de alçı vitraylı, yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır.

Mihrap istiridye kabuğu şeklinde sonuçlanan yuvarlak bir niş şeklindedir. 
Minberinin ise herhangi bir özelliği yoktur. 
Cami içerisinde barok üslupta kalem işleri görülmektedir.

Caminin kuzeydoğu köşesine kesme taş kaideli, çokgen gövdeli, tek şerefeli bir minare eklenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder