27 Mart 2021 Cumartesi

Osman Paşa Köyü Camii, Yozgat

Osman Paşa Köyü Camii, Yozgat'ın Osman Paşa Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Hacı Mehmet Barcuk tarafından H.715 (1315–1316 yılında yaptırılmıştır. 
Bir diğer kitabeden öğrenildiğine göre, H.993 (1585) tarihinde Sultan III.Murat zamanında Seyyid Ahmet İbn Dusta’nın oğlu Sultan Emirci tarafından tamir edilmiştir.
Cami 1910 yılında yalnızca duvarları korunarak yenilenmiştir. 
Bu arada da batı duvarına bir de türbe eklenmiştir.

Hakkı Acun’a göre inşa kitabesi:

Emere bi-imâreti hâzihi-i-mescidi’l-mubareki’l-Abdül fakürü’l
Muhtâç ilâ rahmeti Rabbihi’l Latif Hacı Mehmed Barçuk
Evâhir-i Ramazani’l mübarek sene hamse aşere seb’a mie 715 amele Hüseyin.


Tadilat Kitabesi:

Ve amere hâzihi’z-zaviyeti’l-mübareke Seyyid Ahmed Bin Dusta lâse ve tiz’in ve tiz’a-mie 993
Ve evlâdı kutbi’l-ârifin sultan Emircinevver-Allahu
Merkadehû fi eyyâm-i Sultan Murad Han min şuhur-i şehiri’l muazzam
Ramazani’l mübâreketi’l-mükerrem selâse ve tiz’in ve tez’sa-mie 993
.

Cami sarı kesme taştan dikdörtgen planlıdır. 
Cami biri kubbeli, diğeri kırma çatılı birbirine bitişik iki bölümden meydana gelmiştir. 
Bunlardan kırma çatılı bölüm son tadilat esnasında buraya eklenmiştir. 
İbadet mekânında mihrap tarafında iki, doğu duvarında da üç tane olmak üzere beş pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrap sade bir niş şeklinde olup, minberi yeni eklenmiştir.

Caminin yanındaki minaresi kesme taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. 
Minarenin yanındaki kapıdan da küçük türbeye geçilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder