18 Mart 2021 Perşembe

Zonguldak Cami ve Mescidleri

Zonguldak Merkez ilçesi XIX. yüzyılın sonlarında kurulmuş bir yerleşim alanıdır. 
Bu bakımdan yörede tarihi bir cami yapılmamıştır. 
Bunun sebebi de Osmanlı ve Osmanlı öncesinde burada önemli bir yerleşim olmamasıdır. 
Bölgedeki önemli yerleşim Karadeniz Ereğli’sinde olmuş ve Antik Çağlardan günümüze kadar bölgede muhtelif eserler yapılmıştır.
XIX. yüzyılın sonlarında Ereğli’nin toplam nüfusunun 6274 olduğu ve bunun 5000’inin Müslümanlardan meydana geldiği kaynaklardan öğrenilmektedir. 
Bu yüzyılda şehir içerisinde ibadeti karşılamak amacı ile on cami yapıldığı seyyahların notlarından öğrenilmektedir. 
Ancak bu seyyahlar Osmanlı idaresinde bulunmuş kişilerin yaptırdığı dini eserlerden söz etmemektedir. Yapılanlar ihtiyacı karşılamak için yapılan basit, küçük camiler idi.

Karadeniz Ereğli’sindeki cami sayısı 1961’de sekize inmiştir. 

Bunlardan beşi kent merkezi çevresinde, üçü de merkez dışındaki köylerde bulunuyordu. 
Bu camiler yöresel kare mekânlı ve çatılı idi. 
Moloz taştan yapılan camilerin mihrap duvarı içerisine mihrap nişleri yerleştirilmiş ve bazıları üzerine de Kur'an-ı Kerîm’den alınma sureler yazılmıştı. 
İlçe merkezindeki bazı camilerin yangın sonucunda 1870’lerde yanarak yok olduğu yine seyyahlardan öğrenilmektedir.

Ereğli’de bulunan Ayasofya Kilisesi (Orta Cami) dışında ilçede Bozhane Camii, Halil Paşa Camii, Kırmanlı Camii, Molla Halil Camii, Ali Molla Camii, İskele Camii, Ağa Camii, Hacı Eşref Mescidi ve Akarca Mescidi bulunuyorsa da bu cami ve mescidler sanat tarihi ve mimari yönden herhangi bir özellik taşımamaktadırlar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder