21 Mart 2021 Pazar

Ulu Camii, Zile, Tokat

Ulu Camii, Tokat'ın Zile ilçesinde yer almaktadır.
Cami, Selçuklu Sultanı III.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Mehmet Zalüli bin Ebu Ali tarafından 1267 yılında yaptırılmıştır. 
Daha sonra harap olan camiyi Nasuh Paşa XVII.yüzyılda tamir ettirmiştir.
XX. yüzyılın başında depremden hasar gören cami yıkılmış ve 1909 yılında Zile Kaymakamı Necmeddin Bey’in önderliğinde halk tarafından yeniden yapılmıştır.
Günümüze gelen Ulu Camii, kesme taştan kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. 
Kubbeye geçiş duvarlardaki pandantiflerle sağlanmıştır. 
Caminin önünde yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış dört sütunlu üç kubbeli son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Son cemaat mahallinden ibadet mekânına giriş kapısı Selçuklu üslubunda mermerden beş sıra stalaktitlidir. 
Portal mermer dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. 
Giriş kapısının iki yanına mavi mermerden sütunçeler yerleştirilmiştir. 
Büyük bir ihtimalle bu kapı ilk yapıldığı dönemden günümüze gelmiştir. 
XX. yüzyılda yuvarlak kemerli girişe ahşap bir kapı konulmuştur. 
Bunun dışında caminin tüm bölümlerinde Neo-klasik devrin özellikleri görülmektedir. 
İbadet mekânı altlı üstlü ince uzun sivri kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır.

Caminin yanında taş kaide üzerine, üzeri silmeli, kesme taştan, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. 
Minarenin üzeri yuvarlak bir kubbe ile örtülmüştür. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder