31 Mart 2021 Çarşamba

Aziziye Camii, Karatay, Konya

Aziziye Camii, Karatay, Konya
Aziziye Camii, Konya’nın Merkez Karatay ilçesinde, çarşı içerisinde yer almaktadır.
Caminin olduğu yer, Bezirgânlar Hanı arsası idi. 
Burada Sultan IV.Mehmet’in kızlarından Hatice Sultan’ın eşi Musahib Mustafa Paşa tarafından XVII.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmış ve altında dükkanları bulunan yüksek cami bulunuyordu. 
Bu cami 1867-1868 yıllarında yanmış ve Sultan Abdülaziz ile annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın maddi katkıları ile Aziziye Camii’nin inşasına 1872 yılında başlanmış,1874 yılında da tamamlanmıştır. 
Aziziye Camii, Karatay, Konya
Aziziye Camii, klasik Osmanlı mimarisi ile Barok mimari üslubunun karışımı ile yapılmış bir camidir. 
Cami, XIX.yüzyıl Türk mimarisine hakim olan bir üsluptadır. 
Bununla beraber Osmanlı mimarisi içerisinde belirli bir üsluba dahil edilemediği gibi, değişik yeniliklerin denendiği bir muhteşem bir eserdir.

Kesme taştan yüksek bir kaide üzerinde olan camiye merdivenle çıkılmaktadır. 
Caminin geleneksel avlusu bulunmamaktadır. 
Bu münasebetle şadırvanları minare kürsülerine bitişik olarak yapılmıştır. 
Son cemaat mahalli, altı sütunlu ve üç kubbelidir. 
İbadet mekânı kare planlı olup, üzerini merkezi bir kubbe örtmüştür. 
Kubbe kasnağının çevresinde sivri külahlı ağırlık kuleleri ile dört köşeli alışılagelenden farklı biçimde dört büyük ağırlık kulesi daha bulunmaktadır. 
Bu ağırlık kuleleri caminin dış görünümüne farklı bir biçim vermektedir. 
Caminin iki yan duvarında beşer giriş bulunmaktadır. 
Bu duruma Osmanlı mimarisinde pek karşılaşılmamaktadır. 
İbadet mekânı her cephedeki yuvarlak kemerli büyük pencereler ile aydınlatılmıştır. 
Mihrap ve minber Konya yöresinde Göktaşı olarak isimlendirilen mavimtırak mermerden yapılmıştır. 
Özellikle mihrap kapıları üzerinde de iyi bir hattat elinden çıkmış yazılar bulunmaktadır.

Caminin çifte minaresi taş bir kaide üzerinde yivli gövdelidir. 
Şerefeleri Türk minarelerine göre oldukça değişik biçimde olup, şerefe üzerinde kemerlerle birbirine bağlanan sütunlu bir balkon konumundadır.
 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder