23 Mart 2021 Salı

Kümbetli (Kubbeli) Cami, Çayıralan, Yozgat

Kümbetli (Kubbeli) Cami, Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde, ilçenin merkezinde yer almaktadır.
Caminin yanında Çerkes Bey Türbesi olmasından ötürü Kümbetli Cami ismi ile tanınmıştır. 
Caminin kitabesi günümüze gelememiştir. 
Yalnızca son cemaat mahallinde latin harfleriyle yazılmış bir yazıda H.1152 (1739–1740) yılında tamir edildiği yazılıdır. 
Bunun yanındaki Osmanlıca bir kitabede ise sadece h.981 (1573–1574) tarihi yazılıdır. 
Bunlara istinaden caminin H.981 (1573–1574) yılında yapıldığı ve sonraki tarihte de tadilattan geçirildiği tahmin edilmektedir.

Cami kesme ve moloz taştan dikdörtgen planlı olup, ibadet mekânı beşer ağaç direkle üç sahna bölünmüştür. 
Ancak bu sahınlar birbirine eş ölçüde değildir. 
İbadet mekânı duvarlardaki ikişer dikdörtgen pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrap yarım silindir şeklinde olup, özellik taşımamaktadır. 
Minberi yeni yapılmıştır. 
Cami içerisinde kirişlerdeki kıvrık dallı çiçek motifleri dışında başka bir bezeme bulunmamaktadır.

Caminin taş kaideli, yuvarlak gövdeli, tek şerefeli, ince uzun minaresi geç devirlerde yapılmıştır. 
Ayrıca son cemaat mahalli de sonraki yıllarda camiye eklenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder