6 Mayıs 2020 Çarşamba

Hoca Şemseddin (Akşemseddin) Camii, Küre, Kastamonu

Hoca Şemseddin Camii, Küre, Kastamonu
Hoca Şemseddin (Akşemseddin) Camii, Kastamonu'nun Küre İlçesi'nde, Cami-i Kebir Mahallesinde bulunmaktadır.
Kastamonu’da özgünlüğünü muhafaza etmiş Osmanlı Devri camilerindendir.
Son cemaat mahalli dahil 600 m2'dir.
Camide aynı anda 900 kişi namaz kılabilmektedir.
İbadete açılış tarihi 1455’tir.
İbadet mekanının önünde üç kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Caminin İçinden Bir Görünüm
Caminin yaptıranı ile ilgili olarak iki rivayet vardır:
Bir rivayete göre; Fatih Sultan Mehmet padişah olunca İstanbul’u fetih gayesiyle top dökümünde lüzumlu bakır temini için hocası Akşemseddin’i Fatih Sultan Mehmet’in dayısı Kastamonu’da kurulu İsfendiyaroğlu Beyliğinin Beyi İsmail Bey’e elçi olarak göndermiştir. 
İsmail Beyle birlikte Küre’ye gelen Akşemseddin, bu ziyaret anısına bir cami yaptırmak istediğini İsmail Beye söyler. 
İsmail Bey, camiyi beraber yaptırmayı teklif eder ancak Akşemseddin Hoca “Müsaadeniz olursa yalnız yaptırmayı arzu ettim” der. 
Bunun üzerine İsmail Bey de “Öyleyse hocam ben de öyle bir eser yaptırayım ki benim yaptırdığıma girilmeden senin yaptırdığına girilmesin” der ve Küre’deki İsmail Bey Hamamını yaptırır.
Hoca Şemseddin (Akşemseddin) Camii, Küre, Kastamonu
İkinci rivayet ise Müderris Cenderecizade Hoca Şemseddin tarafından yaptırıldığıdır.
Akşemseddin Camii üç ana kubbeden ve üç küçük kubbeden oluşan ters T şeklinde bir yapıdır.
Caminin sağ köşesinde tek minare vardır. 
Minaresi kesme taştan, şerefe altı mukarnaslarla bezenmiştir. 
Ana kapı orijinal ve çift kanatlıdır, ahşap oyma tekniği, sedef kakma, kufi ve sülüs hat yazılarıyla bezenmiştir. 
Kapının sol kanadı üstündeki panoda “Gâlennebiyyü sallallâhü aleyhi ve sellem: Salâhül insan fi hıfzillisân, Mealen: Dilini tutan insan kurtuluşa erer” Hadis-i Şerifi vardır. 
Her iki kapının üst pervazlarında kufi hat sedef kakma olarak, “Lâ ilâhe illallâh Muhammedün rasulüllâh” yazısı vardır. 
Her iki kapının üst göbeklerinde kufi hat sedef kakma olarak işlenmiş İsra suresinin, “Gul küllün yağmelü alâ şâkiletihi” Mealen: 
De ki herkes yapısına uygun işler görür” ayeti bulunmaktadır. 
Kapının sağ kanadının üst pervazında, “Bismillâhirrahmânirrahim” yazısı vardır.
Selçuklu devri tezyînâtıyla (süslemeleriyle) orijinal olarak günümüze kadar ulaşan kapılar ve minber maun ağacından yapılmış birer sanat eseridir.
Minber giriş kapısının sağ kanadında, “Bismillâhirrahmânirrahim”, sol kanadında ise “Vemâ tevfigi illâ billâh”, Mealen: Başarı Allah’tandır, ayeti bulunmaktadır. 
Minberin sağ yüzünde herhangi bir işleme yoktur fakat sadece en arka kısmında simetrik olarak işlenen “Tevekkeltü Alallâh” yazısı bulunmaktadır. 
Mihrabın sol tarafındaki duvarda Kabe tasvirli çiniler vardır.
Akşemseddin Camii’nin en alt tabanına uzunlamasına üç sıra olarak horasan tuğladan galeriler yapılmış, ön taraftan dışarıya delikler açılmış ve bu suretle caminin kışın sıcak yazın da serin kalması amaçlanmıştır. 
Galerinin üstü toprakla örtülmüş, toprak üzerine de tuğla döşenmiştir. 
Tuğla üzerine de ahşap döşeme kaplanmıştır.
Caminin cephesi pür denilen, akarsuların kireci olan bir kalkerle örülmüş, duvar kısmı da yığma taştan yapılmıştır. 
Caminin etrafı duvarlarla örülüdür ve cami avlusuna batı yönünden taç kapı ile girilmektedir.
Bahçenin bir kısmı kıble yönünde bir kısmı da kıblenin ters istikametindedir. 
Her iki bahçede de mezarlar vardır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder