16 Mayıs 2020 Cumartesi

Fatih (Küçük Cami, Eski Cami) Camii, Babaeski, Kırklareli

Fatih (Küçük Cami, Eski Cami) Camii, Babaeski, Kırklareli
Fatih (Küçük Cami, Eski Cami) Camii, Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde, Çarşı Mevkiinde, küçük bir meydanda bulunmaktadır.
Cami, Babaeski’de Osmanlılar devrinde yapılmış ilk eserdir.
Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre; Fatih Sultan Mehmet’in emri ile 1467 yılında yaptırılmıştır.
Kitabe:
Buniye hâzâl-mescit bi emri’s-Sultan Muhammed bin Murad Han Hullide zamanuhu
Fi’l-İşrin min Şevval li-seneti ihdâ ve seb’ine ve şemâne mie Hicriye h.871 (1467).

Cami kare planlı olup, önünde sonradan yapılmış bir son cemaat mahalli vardır. 

Muntazam kesme taş ve kısmen de iri moloz taşlardan yapılmıştır.
Üzeri kiremit çatı ile örtülüdür.
Ön kısmında Aylı Çeşmesi bulunmaktadır.
Bu çeşme aynı zamanda son cemaat mahallinin görünümünü engellemiştir.
Basit bir girişi olan son cemaat mahallinin iki yanı sağır duvardır.
Ön cephesindeki büyük pencere açıklıklarının ortasında giriş kapısı bulunmaktadır.
Son cemaat mahalli iki katlı olup, girişin sağındaki merdivenle ikinci katı oluşturan kadınlar mahfeline çıkılmaktadır.
Son cemaat mahallinden ibadet mekanına giriş dikdörtgen bir kapı iledir.
Bu kapının üzerine caminin inşa kitabesi yerleştirilmiştir.
Fatih (Küçük Cami, Eski Cami) Camii, Babaeski, Kırklareli
İbadet mekanı 10.00x10.00 m. ölçüsünde ve oldukça alçak düz bir tavanla örtülmüştür. 
Doğu, batı ve güney yönündeki pencereler birbirlerine simetrik olarak yerleştirilmiştir.
Pencere ve mihrabı kuşatan kalem işleri dışında bezeme bulunmamaktadır.
Mihrap yarım silindirik niş şeklinde olup, iki yanında kalem işi ve sahte sütunlarla süslenmiştir.

Minare kaidesi alt sıra pencereler boyunca yükselmektedir.
Bunun üzerine çok yüzlü, köfeki taşından tek şerefeli, kurşun külahlı minaresi oturtulmuştur.

BABAESKİ'DEKİ DİĞER CAMİLER

KIRKLARELİ'DEKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder