14 Mayıs 2020 Perşembe

Faik Paşa Camii, Konak, İzmir

Faik Paşa Camii, Konak, İzmir
Faik Paşa Camii, İzmir'in Merkez Konak İlçesi Altınordu Mahallesi Basmane semti’nde 965 ve 967 sokaklarda bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelememiştir.
Ancak bazı kaynaklardan, Faik Paşa tarafından XVI. yüzyılda yaptırıldığı öğrenilmiştir.
Cami, kitabesine göre 1842 yılında yanmış, bunun ardından barok üslupta yeniden yapılmıştır.
Cami, XVI. asrın bidayetinde İzmir'in bir mahallesine ismini vermiştir.
Evliya Çelebi (kâgir kubbesinin kurşun örtülü) olduğunu söylüyor ki, asli şekli herhalde yangın ve zelzelelerden harap olmuştur.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Kesme taş ve moloz taştan yapılan cami, dikdörtgen planlı olup üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
Bu çatı ve caminin ibadet mekânını örten tavan on üç sütunla desteklenmiştir.
Mihrap ve minberi özellik göstermeyen caminin içerisinde bezemeye de rastlanmamıştır.

Caminin köşesinde taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır.
Bu minare 1914 ve 1955 yıllarında tadilattan geçirilmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder