8 Mayıs 2020 Cuma

Kapucu (Kapıcı) Camii, Kırşehir

Kapucu (Kapıcı) Camii, Kırşehir
Kapucu (Kapıcı) Camii, Kırşehir Çarşısında bulunmaktadır.
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanmamakla beraber eserin üslubundan Osmanlı devrinde, Kapucu Mehmet Paşa tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır.
Caminin Mihrab ve Minberi
Caminin XVIII.-XIX.yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.
Caminin üzerindeki kitabesi bir Selçuklu camisinden getirilerek buraya konulmuştur.
Söylentiye göre de bu kitabe Cacabey Medresesi’nden getirilmiştir.

Cami kesme taştan, kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. 
Caminin önünde üç kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Son cemaat mahallinin iki yan kenarı duvar uzantıları ve bunların arasındaki yuvarlak kemerli iki sütun ile üç bölüm halindedir.
Bu bölümler camekanla kapatılmıştır.
Caminin yanında taş kaide üzerinde yuvarlak gövdeli, tek şerefeli tuğla minaresi bulunmaktadır.
Kapucu (Kapıcı) Camii, Kırşehir

KIRŞEHİR'DEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder