15 Mayıs 2020 Cuma

Kadı Emin Ali Çelebi Camii, Kırklareli

Kadı Emin Ali Çelebi Camii, Kırklareli
Kadı Emin Ali Çelebi Camii, Kırklareli'de Ahmet Mithat İlköğretim Okulu’nun karşısında yer almaktadır.
Cami, Kırklareli’nde kadılık yapmış olan Emin Ali Çelebi tarafından XVI.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır.
Bu bakımdan da halk arasında Kadı Camii olarak tanınmaktadır.
Kitabesi yoktur.
Cami kare planlı olup, kuzey yönüne sonradan basit bir son cemaat mahalli ilave edilmiştir.
Doğusunda ise sonradan yapılmış şadırvanı ile küçük bir avlusu bulunmaktadır.
Cami iri moloz taştan yapılmış, duvar örgüsünde yer yer tuğlalar da kullanılmıştır.
Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
İbadet mekanının doğu, batı ve güney cephelerinde iki kat halinde dörder penceresi vardır.
Bu pencerelerden alt sıradakiler dikdörtgen, üst sıradakiler de yuvarlak kemerlidir.
Üst sıra pencereler alttakilere göre daha küçüktür.
Camiye sonradan eklenen moloz taştan son cemaat mahallinden sade bir portal ile iç mekana girilmektedir.
Caminin Mihrab, Mİnber ve Vaaz Kürsüsü
Portal profilli dikdörtgen bir çerçeve içerisindedir.
Mihrap mermerden olup, dikdörtgen çerçeve içerisinde mukarnaslı bir niş şeklindedir.
İki yanına da birer sütunçe yerleştirilmiştir.
İbadet mekanının üzeri ahşap bir tavanla örtülüdür.
Caminin batı duvarına minare ilave edilmiştir.
Kare kaide üzerinde tek şerefeli, kesme taştan yuvarlak gövdeli olarak yapılmıştır.

KIRKLARELİ'DEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder