19 Mayıs 2020 Salı

Gazi Süleyman Paşa (Küçük Ayasofya) Camii, Vize, Kırklareli

Gazi Süleyman Paşa (Küçük Ayasofya) Camii, Vize, Kırklareli
Gazi Süleyman Paşa (Küçük Ayasofya) Camii, Kırklareli'nin Vize İlçesi'nde bulunmaktadır.
Cami, MS.V.-VI.yüzyıllarda antik bir eserin kalıntıları üzerine bazilika planında yapılmış bir Bizans kilisesidir.
Bu cami, aynı zamanda Küçük Ayasofya olarak da tanınmaktadır.
Ahşap çatılı taş ve tuğladan yapılmış, üç apsidli bu yapının içerisi ilk yapımında üçer sütunlu iki dizi ile üç nefe ayrılmış, sonraki yıllarda bu sütunların yerini payeler almıştır. 
Üzerini örten ahşap çatı ise bir süre sonra yıkılmış XII.-XIII.yüzyıllarda buraya yüksek kasnaklı bir kubbe yapılmıştır.
Caminin Mihrab ve Minberi
Bu kubbenin dışında kalan yerler de tonoz örtülüdür.
Muhtelif devirlerde yapılan tadilatlar neticesinde bu camide farklı bir plan düzeni ortaya çıkmıştır.
Bizans ve Osmanlı devirlerinde yapılan tamiratlar eserin büyük ölçüde uzaklaşmasına sebebiyet vermiştir.
Mimari yönden bakıldığında eserin altı bazilika, üzeri de kapalı yunan haçı planındadır.
Gazi Süleyman Paşa (Küçük Ayasofya) Camii, Vize, Kırklareli
Hadım Süleyman Paşa, Vize Ayasofyası’nı XVI.yüzyılda camiye çevirmiş ve içerisine apsise göre biraz daha güneyine mihrap, minber ve narteksin güney duvarına da bir minare eklemiştir. 
Minber günümüze gelememiştir. 
Mihrabın üzeri geometrik kalem işleri ile bezenmiştir.
Caminin ahşap mahfillerinde ve üst kata çıkan merdivenlerinin yalnızca izleri görülmektedir.

XV.-XX.yüzyıllar arasında içerisi kalem işleri ile bezenmiştir.
Bu eserin 1952-1953 yıllarında tamir edilmesi kararlaştırılmışsa da bu işlem uzun süre geciktirilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ancak 1980’li yıllarda restore edilmiştir.
Bu arada dış duvarları ile iç tabanı ibadet mekanının duvarları betonlaştırılmıştır.
Caminin Mihrab ve Minberi
Günümüzde caminin haziresinden hiçbir iz kalmamıştır.
Trakya Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 1996 yılında burada bir temizlik çalışması yapmış, eserin içi ve dışı temizlenmiştir.
Duvarlarındaki kalem işleri korunmuş, yapıyı zedeleyen duvarlardaki ağaç ve otlar kurutulmuştur.
Vize Kaymakamlığı ile Vize Belediyesi de bu eserin muhafazası için her türlü imkanı sağlamıştır.

VİZE'DEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder